Χειροφιλήματα τέλος…

185

Σε όλα τα μεγάλα θέμα της Κρήτης, αλλά και στα κρίσιμα προβλήματα της αυτοδιοίκησης αναφέρθηκε στην ομιλία του ο πρόεδρος της ΠΕΔ κ. Γ.Κουράκης, ο οποίος, αφού υπογράμμισε την ανάγκη για τη θεσμική αναβάθμιση των αιρετών, σημείωσε ότι δεν μπορεί σήμερα να εξακολουθεί να υπάρχει ο έλεγχος σκοπιμότητας των έργων που εκτελούνται.  Σημείωσε μάλιστα τον διακριτό ρόλο που θα πρέπει να έχει η αυτοδιοίκηση σε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, με έμφαση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στο οποίο θα πρέπει να έχει ξεκάθαρη παρουσία για να μπορέσει να επιτελέσει το καθήκον της και να διευρύνει την παρουσία της στην κοινωνία. Όπως είπε χαρακτηριστικά «δεν πρέπει να επιτρέπουμε τα χειροφιλήματα. Χειροφιλήματα τέλος…».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει