Σύσκεψη για τα σχολεία

468

Η πλήρης απουσία αντισεισμικής θωράκισης των σχολικών κτηρίων τέθηκε στη σύσκεψη- συζήτηση που κάλεσε η Ένωση Συλλόγων Γονέων Δήμου Ηρακλείου ενώ τονίστηκε η μεγάλη ανάγκη να χτιστούν νέα σχολεία.

Όπως αναφέρει η ένωση, «κάτω από την πίεση που ασκούν τόσο οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων, όσο και η ίδια η Ένωση μας, στη διοίκηση του Δ. Ηρακλείου, αποσπάσαμε τη δέσμευση ότι τέλος της επόμενης βδομάδας ο δήμαρχος θα καλέσει την Ένωση, ώστε να μας ενημερώσει για τα σχέδια του δήμου σχετικά με τα πολύ οξυμένα προβλήματα της σχολικής στέγης.»

Οι γονείς, μεταξύ άλλων, ζητούν την άμεση ανέγερση σχολείων με όλη την αναγκαία υποδομή και εξοπλισμό που απαιτούν οι σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες, με 100% δημόσιες χρηματοδότήσεις και χωρίς ΣΔΙΤ, με διασφάλιση του δημόσιου – δωρεάν χαρακτήρα τους.

Να γίνει καταγραφή κτιριολογικής κατάστασης σχολείων. Να δοθούν όλες οι εκθέσεις σεισμικού ελέγχου. Άμεση αποκατάσταση ασφάλειας των κτιρίων.

Να γίνουν απαλλοτριώσεις οικοπέδων στα ήδη χαρακτηρισμένα οικόπεδα, αλλά και άμεσος χαρακτηρισμός οικοπέδων ως σχολική στέγη.

Να εκδοθούν πιστοποιητικά καταλληλόλητας και να θεσπιστεί μητρώο επισκευών και συντήρησης για όλα τα σχολεία.

Γενναία χρηματοδότηση των σχολείων από το κράτος μέσω των σχολικών επιτροπών, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργική, κτιριακή, υλικοτεχνική υποδομή, για την κάλυψη των αναγκών και την ασφάλεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Αποφασίστηκε να σταλούν στην Ένωση Γονέων με κάθε τρόπο ως την ερχόμενη Τρίτη 28 Ιουνίου όσα στοιχεία (φωτογραφικό υλικό, έγγραφα κλπ) υπάρχουν από Συλλόγους Γονέων ή γονείς σχετικά με την τραγική κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα σχολεία του Δήμου.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει