Περιμένουν 4 χρόνια την άρση μιας αδικίας

ΖΗΜΙΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΩ... ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

664

Κάθονται δίπλα- δίπλα στο γραφείο, κάνουν την ίδια δουλειά, έχουν τα ίδια προσόντα, μπορεί ακόμα και περισσότερα χρόνια… στην πλάτη τους κι όμως λαμβάνουν λιγότερα χρήματα από τους συναδέλφους τους!

Ο λόγος για 400 περίπου δημοσίους υπαλλήλους που αδικήθηκαν από την προσωπική διαφορά γιατί, πολύ απλά, διορίστηκαν ή μετατάχτηκαν μετά από την 11η Οκτωβρίου του 2018. Εδώ και τέσσερα χρόνια προσπαθούν να βρουν το δίκιο τους εις μάτην.

Σε επίπεδο Κρήτης, πρόκειται για πέντε υπαλλήλους στην Κτηματική Υπηρεσία Ηρακλείου, έναν στο Δικαστικό Γραφείο Ηρακλείου, έναν στην Κτηματική Υπηρεσία Λασιθίου, δύο στην Κτηματική Υπηρεσία Ρεθύμνου, έναν στο Δικαστικό Γραφείο Χανίων.

Χαρακτηριστικό της αδικίας που σημειώθηκε είναι ότι ακόμα και άτομα που κατέκτησαν μία θέση στο Δημόσιο με την ίδια προκήρυξη, του 2017, έχουν διαφορετικά εισοδήματα!

Το θέμα έχει τεθεί και στον ίδιο τον πρωθυπουργό, με επιστολή των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών (Κτηματική Υπηρεσία Ηρακλείου), όπου τονίζεται πως «ήδη διανύουμε τον τέταρτο χρόνο από τότε που δόθηκε για τελευταία φορά η Προσωπική Διαφορά (11/10/2018) σε όλους τους υπηρετούντες υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών και προσδοκούμε σε μία νομοθετική ρύθμιση με δική σας πρωτοβουλία, προκειμένου να εξομοιωθούμε μισθολογικά με τους λοιπούς συναδέλφους μας μέσω της απόδοσης και σε εμάς της Προσωπικής Διαφοράς».

Σε πανελλαδικό επίπεδο, έχουν σταλεί επιστολές στον αρμόδιο υπουργό Οικονομικών.

Σε κείμενο των υπαλλήλων προς τους βουλευτές του Ηρακλείου επισημαίνονται τα εξής «είμαστε υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι αναλάβαμε υπηρεσία μετά την 11η Οκτωβρίου 2018, ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε για τελευταία φορά η Προσωπική Διαφορά (Ν.4569/2018).

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να θίξουμε το γνωστό θέμα της άνισης μισθολογικής μεταχείρισής μας σε σχέση με τους υπόλοιπους συναδέλφους μας – οι οποίοι λαμβάνουν την Προσωπική Διαφορά – καθώς καθημερινά παρέχουμε την ίδια ακριβώς εργασία, στις ίδιες συνθήκες με τα ίδια προσόντα, αλλά με διαφορετικές απολαβές, δημιουργώντας κατά αυτόν τον τρόπο διάκριση μεταξύ των εργαζομένων και υπαλλήλους δύο κατηγοριών.

Επίσης, υπάρχει το οξύμωρο, εμείς που μεταταχθήκαμε μετά την 11-10-2018 να λαμβάνουμε μικρότερο μισθό, σε σχέση με άλλους συναδέλφους μας, που έχουν είτε λιγότερα τυπικά προσόντα είτε λιγότερα χρόνια προϋπηρεσίας.

Σας καλούμε, με βάση τις αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας, όπως εξαλείψετε αυτή τη μισθολογική διαφοροποίηση που υφιστάμεθα (η οποία πανελλαδικά αφορά περίπου 300 υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών), προκειμένου να ζούμε αξιοπρεπώς, εξομοιώνοντάς μας με τους λοιπούς συναδέλφους μας, μέσω της απόδοσης και σε εμάς της Προσωπικής Διαφοράς.»

Μετά από ερωτήσεις που έγιναν στη βουλή, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, απάντησε, μεταξύ άλλων πως «η προσωπική διαφορά συνιστά στοιχείο του προσωπικού μισθολογικού προφίλ κάθε υπαλλήλου, είναι συνάρτηση της σύγκρισης των αποδοχών του αμέσως πριν και μετά την εφαρμογή του ν.4024/2011 και θεσμοθετήθηκε ως μια προστατευτική μεταβατική διάταξη προσωπικού χαρακτήρα, η οποία διατηρήθηκε και με τις νέες μισθολογικές διατάξεις του άρθρου.27 του ν.4354/2015.

Περαιτέρω επισημαίνεται ότι με τις μεταγενέστερες ρυθμίσεις της παρ.1α του αρ.45 του

ν.4569/2018 χορηγήθηκε η εν λόγω προσωπική διαφορά σε υπαλλήλους που έχουν διοριστεί ή μεταταχθεί μετά την 1-11-2011 έως και την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, ήτοι την 11-10-2018 στους φορείς που ρητά αναφέρονται στις ανωτέρω διατάξεις.

Σε κάθε περίπτωση τα μισθολογικά αιτήματα των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, της ΕΛΣΤΑΤ, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου θα εξετασθούν στο πλαίσιο αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου».

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει