Αυτοί οι ιδιοκτήτες ακινήτων Airbnb απειλούνται με πρόστιμο 5.000 ευρώ

Αδήλωτα εισοδήματα μέσα από τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων τύπου Airbnb αναζητά η ΑΑΔΕ και ετοιμάζεται να στείλει πρόστιμα ύψους 5.000 ευρώ σε ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης που «ξέχασαν» να δηλώσουν στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες τον Αριθμό Μητρώου Ακινήτου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης με στόχο να «εξαφανίσουν τα φορολογικά τους ίχνη».

Με τα ραβασάκια που θα στείλει η ΑΑΔΕ θα ζητάει την άμεση συμμόρφωση των φορολογούμενων. Οσοι δεν προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις, είτε δηλώνοντας τον ΑΜΑ ή διευθετώντας τυχόν λάθη και παραλείψεις στα στοιχεία των ακινήτων τους εκτός από την επιβολή του προστίμων των 5.000 ευρώ θα δουν το ακίνητό τους να διαγράφεται από τις ψηφιακές πλατφόρμες στις οποίες έχουν αναρτήσει και εκμεταλλεύονται τα ακίνητα τους.

Μετά από διασταυρώσεις που πραγματοποίησαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ διαπιστώθηκε ένας μεγάλος αριθμός ακινήτων αναρτήθηκαν σε ψηφιακές πλατφόρμες χωρίς εμφανή αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ.) Βραχυχρόνιας Διαμονής ή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ.) ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (ΜΑΓ) Μάλιστα ,σε κάποιες περιπτώσεις παρά τις συνεχείς οχλήσεις δεν είχε αναγραφεί ο Αριθμός Μητρώου Ακινήτου από το 2018, χρονιά που έγινε υποχρεωτική η δήλωση ΑΜΑ.

Σύμφωνα με στελέχη της ΑΑΔΕ πέραν του αυτοτελούς προστίμου λόγω της μη αναγραφής του ΑΜΑ για τους συγκεκριμένους ιδιοκτήτες ακινήτων θα διενεργηθούν έλεγχοι για το ύψος του εισοδήματος που δεν εμφάνισαν στην εφορία και θα τους επιβληθούν οι προβλεπόμενοι φόροι και οι προσαυξήσεις.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει