Ταμείο Ανάκαμψης: Στον τουρισμό θα κατευθυνθούν 320 εκατ. ευρώ

«Στον τουρισμό θα κατευθυνθούν 320 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης», ανέφερε εκτός άλλων, στο 7ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, η γενική γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Ολυμπία Αναστασοπούλου.

Συγκεκριμένα, στη συνομιλία της με την δημοσιογράφο, Σοφία Μπερετάνου, η κ. Αναστασοπούλου τόνισε μεταξύ άλλων ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με ένα σύνολο 320 εκατομμυρίων ευρώ, επικεντρώνεται σε διάφορα πεδία όπου αναφέρονται οι δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες βέβαια θα συμπληρωθούν υπόψιν και από ιδιωτική συμμετοχή.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, «μεγάλο μέρος από το εν λόγω κονδύλι θα επενδυθεί στην αναβάθμιση των τουριστικών λιμένων, όπως και στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων και την επανακατάρτιση των απασχολούμενων στον τομέα του τουρισμού.

Επιπλέον, ένα άλλο τμήμα θα επενδυθεί στην ανάπτυξη ψηφιακού μητρώου τουριστικών επιχειρήσεων (Ε-ΜΗΤΕ) και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΕΟΤ, καθώς και στους Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης προορισμών.

Επιπροσθέτως, σημαντικό μέρος από το συνολικό αναφερθέν κονδύλι θα επενδυθεί στον θεματικό τουρισμό, όπως: ορεινός τουρισμός, τουρισμός υγείας και ευεξίας, καταδυτικός και υποβρύχιος τουρισμός, αγροτουρισμός και γαστρονομία. Τέλος, ένα τμήμα θα επενδυθεί και στην προσβασιμότητα ατόμων με ειδικές ανάγκες στις παραλίες».

Παράλληλα, έκανε ειδική μνεία στο υποέργο «Αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το φυσικό αντικείμενο του οποίου έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Δεκέμβριο του 2025, έχει ως στόχο τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, την ενθάρρυνση ανάπτυξης νέων, ενεργειακά αποδοτικών, υποδομών, τον εξορθολογισμό του κανονιστικού και λειτουργικού πλαισίου με σκοπό τη δραστική απλοποίηση και επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών χωροθέτησης και αδειοδότησης, αλλά και την εισαγωγή νέων προτύπων και σχημάτων διακυβέρνησης για τον τουρισμό.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει