Η φωτογραφία της ημέρας: Το Ηρώον του Ηρακλείου λίγο μετά την κατασκευή του στην περιοχή των Τριών Καμαρών.

ΤΟ ΗΡΩΟΝ του Ηρακλείου λίγο μετά την κατασκευή του στην περιοχή των Τριών Καμαρών. Ακόμη και αυτό το κτίσμα έμοιαζε ωραίο στο Ηράκλειο τότε.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει