ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ Η ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: Η πρόταση της Λότζια για το Ταμείο Ανάκαμψης

Ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ, το πρώτο πακέτο έργων που καταθέτει η Λότζια για χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης, στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης που άνοιξε από το Υπουργείο Υποδομών. Στην πρόταση του Δήμου Ηρακλείου, περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων ο εξωραϊσμός της πλατείας Ελευθέριας και της πλατείας Δασκαλογιάννη, η προμήθεια ηλεκτρικών λεωφορείων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη χωρίς εισιτήριο μεταφορά των πολιτών από το λιμάνι στο κέντρο της πόλης, και η ανάπτυξη ενός “έξυπνου συστήματος υπογειοποιημένης αποθήκευσης και αποκομιδής των δημοτικών απορριμμάτων”.

Παράλληλα στην πρόταση περιλαμβάνεται και μια σειρά υποέργων, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο της αστικής αναζωογόνησης. Αθροιστικά με το προωθούμενο πακέτο των έργων στο Ταμείο Ανάκαμψης,  η Λότζια εκτιμά ότι πρόκειται για ένα νέο σύνολο παρεμβάσεων με περιβαλλοντικό πρόσημο, που μπορούν να έχουν ουσιαστική συμβολή στην τόνωση της τοπικής οικονομίας.

«Είναι μια σειρά έργων που συντείνουν στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό λειτουργιών δήμου Ηρακλείου και στην αναβάθμισης ποιότητας ζωής των κατοίκων» τονίζει ο δήμαρχος Ηρακλείου κ. κ.Βασίλης Λαμπρινός, σε δηλώσεις του στην «Π». Αντίστοιχα ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Γ. Αναστασάκης σημειώνει:

«Έχουμε υψηλές προσδοκίες από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς  καλύπτουμε τις προϋποθέσεις για μια σημαντική χρηματοδότηση που αγγίζει ευαίσθητους τομείς του Δήμου Ηρακλείου. Ανάμεσα σε αυτούς είναι η ανάπλαση της πλατείας  Ελευθερίας και η ηλεκτροκίνηση και ο δυναμικός εκσυγχρονισμός διαχείρισης απορριμμάτων. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα ευοδωθεί η πρόταση και θα πιάσουμε δουλειά για τη δημοπράτηση των έργων στοχεύοντας στην υλοποίηση ακόμα περισσότερων κρίκων από την αλυσίδα των έργων, που έχουμε σχεδιάσει και επενδύοντας περαιτέρω στο δίκτυο των μίνι μπας».

Τα έργα που προωθούνται στο Ταμείο Ανάκαμψης

Μετά την ανάπλαση του κέντρου της πόλης με βασικό άξονα τη λεωφόρο Δικαιοσύνης, η Λότζια επιχειρεί να διασφαλίσει 4.080.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για να προχωρήσει η ανάπλαση των πλατειών Ελευθερίας και Δασκαλογιάννη. Η μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου συντάχθηκε με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως τη βελτίωση του μικροκλίματος, τη μείωση της θερμικής ανάκλασης, την αντιμετώπιση του φαινομένου της αστικής νησίδας, τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που οριστικοποιούνται σταδιακά και την αποκατάσταση των φθαρμένων επιστρώσεων.

Για την βελτίωση του μικροκλίματος προτείνεται η αύξηση του αστικού πρασίνου και η χρήση όσο το δυνατόν φυσικών υλικών μειωμένης θερμοχωρητικότητας. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις στοχεύουν στη βελτίωση και της αισθητικής εικόνας της πλατείας και των περιβαλλοντικών συνθηκών της έχουν ιδιαίτερη σημασία, για έναν τόσο σημαντικό κοινόχρηστο χώρο στο κέντρο της πόλης, με πάρα πολλούς επισκέπτες καθημερινά, όλο το έτος. Στο πλαίσιο της μελέτης προβλέπεται η αναβάθμιση των περιμετρικών δρόμων και η ενοποίηση και προσαρμογή τους με την νέα διαμόρφωση της οδού Δικαιοσύνης και την προσαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που επιβάλλονται από την ανάπλαση της οδού Δικαιοσύνης. Επίσης προβλέπει τη βελτίωση της προσβασιμότητας για τους χρήστες δημότες, ΑμεΑ και παιδιά.

Ακόμα, την αύξηση του πρασίνου και κατ’ επέκταση την μείωση της ρύπανσης του αέρα και του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας. Προβλέπει, επίσης, τη βελτίωση της αισθητικής του χώρου της πλατείας μέσω ενός σχεδιασμού με κριτήρια βιοκλιματικού χαρακτήρα, την αναβάθμιση του φωτισμού και τη  βελτίωση των χώρων συνάθροισης, ανάπαυσης και κοινωνικοποίησης των δημοτών εμπλουτίζοντας και τον αστικό εξοπλισμό.

Μια ακόμα πρόταση που έχει κατατεθεί αφορά στην προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού, με τη βοήθεια του οποίου θα εξασφαλίζονται οι μετρήσεις ενεργειακής κατανάλωσης και πόσιμου νερού δημοτικών κτηρίων.

  • «Έξυπνες» στάσεις συγκοινωνιών
  • «Έξυπνος» αστικός εξοπλισμός. Ψηφιακή πλατφόρμα ανταλλαγής αγαθών για ευαίσθητες ομάδες πολιτών
  • Δημιουργία μιας τοπικής ευφυούς και καινοτόμου ψηφιακής αγοράς πληροφοριών
  • Τηλεμέτρηση και πλατφόρμα διαχείρισης άρδευσης αστικού πρασίνου.

Βασικό τμήμα της πρότασης του Δήμου Ηρακλείου είναι αυτό που αφορά στην ηλεκτροκίνηση. Συγκεκριμένα αυτό το οποίο επιδιώκεται είναι η αντικατάσταση συμβατικών λεωφορείων των μίνι μπας με ηλεκτροκίνητα συνολικού προϋπολογισμού  5.612.234 ευρώ.

Παράλληλα ο Δήμος Ηρακλείου επιδιώκει να διασφαλίσει με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης ένα ακόμα σημαντικό έργο, που αφορά στην ανάπτυξη έξυπνου συστήματος υπογειοποιημένης αποθήκευσης και αποκομιδής των δημοτικών απορριμμάτων συνολικού προϋπολογισμού 1.969.978, ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα το σύστημα αφορά την προμήθεια εκατό έξυπνων υπόγειων κάδων συλλογής απορριμμάτων (χωρητικότητας 3m’ περίπου ο καθένας) οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε επιλεγμένα κοινόχρηστα σημεία του Δήμου. Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους, οι υπόγειοι κάδοι θα εφοδιάζονται με ένα σύστημα επιτήρησης της πληρότητας τους, αποτελούμενο από αισθητήρες που θα τοποθετηθούν σε κάθε υπόγειο κάδο, συνοδευόμενο από εφαρμογή λειτουργίας συστήματος μετάδοσης μετρήσεων και λογισμικού (software) για την διαχείριση των δεδομένων, προσβάσιμο από το διαδίκτυο. Με το σύστημα επιτήρησης της πληρότητας των υπόγειων κάδων, ο Δήμος προσδοκά να επιτύχει έναν καλύτερο προγραμματισμό των δρομολογίων αποκομιδής και αποτροπή άσκοπων μετακινήσεων των απορριμματοφόρων, με αποτέλεσμα υψηλότερη απόδοση στο έργο της αποκομιδής.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει