Σχολή Μετεκπαίδευσης

1,038

Πληροφορίες για τη σχολή μετεκπαίδευσης σύμφωνα με την προκήρυξη του υπουργείου τουρισμού δίνει στους ενδιαφερόμενους το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου.

Οπως σημειώνεται: “η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από αύριο Τετάρτη 15/12/2021 και λήγει την Πέμπτη 23/12/2021 μέχρι το τέλος της ημέρας.

Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.edu.gr επισυνάπτοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή.

Προυποθέσεις

  1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατά την τελευταία τριετία 150 ημερομίσθια.
  2. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Δημοτικού) για όσους αποφοίτησαν έως το 1980 ή Γ΄Γυμνασίου για όσους αποφοίτησαν από το 1981 και   μετά.
  1. Να είναι ηλικίας έως 55 ετών.
  2. Για τους πρόσκαιρα άνεργους ,η διάρκεια ανεργίας από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει τους (12) μήνες.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

  1. Ηλεκρονική αίτηση
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
  3. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Δημοτικού ή Γ. Γυμνασίου κλπ.
  4. Φωτοαντίγραφα όλων των ενσήμων.
  5. Αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ.
  6. Εάν ο υποψήφιος είναι άνεργος υποβάλλεται επιπλέον πρόσφατη βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ξενοδοχοϋπάλληλοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα του Σωματείου 2810289597 και 2810288026.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει