Μητρώο κοινόχρηστων χώρων φτιάχνει η Λότζια

ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ

436

Μητρώο κοινοχρήστων χώρων σχεδιάζει να διαμορφώσει η Λότζια μέσα από την ανάθεση μιας συνολικής μελέτης η οποία θα καταγράψει μικρούς και μεγάλους χώρους που είναι διάσπαρτοι σε όλη τη γεωγραφική περιφέρεια του Δήμου Ηρακλείου με σκοπό να αξιοποιηθούν λειτουργικά και αισθητικά και να διαμορφωθούν «πάρκα τσέπης», παιδικές χαρές, χώροι αναψυχής και πρασίνου….

Στόχος της μελέτης είναι, να καταγράψει με τρόπο συγκροτημένο, αναξιοποίητες εκτάσεις οι περισσότερες από τις οποίες είναι εντελώς απαξιωμένες, και καταλήγουν να  χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση κάδων, ή τη στάθμευση αυτοκινήτων. Στο πλαίσιο της μελέτης που ανατίθεται, πρόκειται να γίνει μια πλήρης καταγραφή, δεκάδων τέτοιων διάσπαρτων χώρων, οι οποίοι αφορούν σε μικρά ή μεγαλύτερα τμήματα γης, ανάμεσα σε σπίτια σε καταστήματα σε γειτονιές.

Αυτό που θα διερευνηθεί σε πρώτη φάση είναι εάν υπάρχουν και άλλες γειτονικές εκτάσεις που θα πρέπει να απαλλοτριωθούν, ώστε να δρομολογηθεί η σχετική διαδικασία, και τα τμήματα αυτά να συμπτυχθούν ώστε να δημιουργηθούν νέα ενιαία σύνολα. Αντίστοιχα στο πλαίσιο της μελέτης θα καταγραφεί πόσες από αυτές τις εκτάσεις θα διαθέτουν υποδομές άρδευσης ποια είναι τα ειδικά χαρακτηριστικά τους, και το περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσονται.

Όπως εξηγεί ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Αναστασάκης στόχος είναι να  μελετήσουμε τα ειδικά χαρακτηριστικά του κάθε χώρου τα οποία και θα  μας δώσουν την απάντηση για το πως μπορούν να αξιοποιηθούν και ποιες είναι οι προοπτικές τους. Η μελέτη θα επιχειρήσει μια ακτινογραφία όλων των κοινόχρηστων χώρων οι οποίοι θα κατηγοριοποιηθούν και έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε τι προοπτικές έχουν. Έτσι θα μπορούμε να δημιουργήσουμε, μικρά «πάρκα τσέπης», παιδικές χαρές, χώρους άθλησης,  χώρους περιπάτου και ψυχαγωγίας.

Οι δρομολογούμενες παρεμβάσεις έρχονται να αναβαθμίσουν το αστικό περιβάλλον δύο περιοχών στις οποίες καταγράφεται έντονη οικιστική ανάπτυξη και αυξάνονται συνεχώς οι ανάγκες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όπως αυτή μπορεί να διασφαλιστεί μέσα από την αξιοποίηση των κοινόχρηστων χώρων είτε ως περιοχές πρασίνου είτε ως χώρων αναψυχής και άθλησης.

Όπως εξηγεί ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Γιάννης Αναστασάκης, «ο σχεδιασμός των νέων κοινοχρήστων χώρων συνεργεί καθοριστικά στην αναγέννηση της γειτονίας, στην βελτίωση του μικροκλίματος, τη μείωση του φαινομένου της αστικής νησίδας και συνεπακόλουθα την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών». Ο ίδιος σημειώνει ότι μέσα από την τροχοδρόμηση της σχετικής μελέτης δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ενοποίησης του κατακερματισμένου πολεοδομικού ιστού.

Επίσης ο σχεδιασμός αυτός,  θα συμβάλει στην ανάδειξη και πολεοδομική ένταξη των κοινόχρηστων χώρων στην οικιστική δομή της γειτονιάς και της πόλης. Η ολοκλήρωση και η υλοποίηση της μελέτης που δρομολογείται αναμένεται να συμβάλλει στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων σαν κέντρα της κοινωνικής ζωής. Επίσης οι ασφαλείς και προσβάσιμοι χώροι που θα δημιουργηθούν βελτιώσουν καθοριστικά το αστικό μικροκλίμα και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει