Το πρόγραμμα “ECOROUTS”

Η Πράξη «ECOROUTS», «Κοινές Δράσεις για τη Δημιουργία Πράσινων – Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές», την οποία υλοποιεί ο Δήμος Ηρακλείου στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020», οδεύει προς την ολοκλήρωσή της.

Μέσω του ECOROUTS, ο Δήμος Ηρακλείου, προχώρησε στην προμήθεια δύο ηλεκτρικών λεωφορείων, με χρηματοδότηση από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ), από πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου και του Δήμου, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην προώθηση της  ηλεκτροκίνησης και της βιώσιμη κινητικότητας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ).

Στο πλαίσιο του ECOROUTS, ο Δήμος Ηρακλείου, υλοποιεί από τον Μάρτιο του 2021, σε συνεργασία με το Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου Α.Ε.,  την πιλοτική λειτουργία των δύο ηλεκτρικών Λεωφορείων. Για τον σκοπό αυτό σχεδιάστηκε μια νέα «πράσινη» γραμμή στη πόλη του Ηρακλείου αναδεικνύοντας το ιστορικό κέντρο της και συνδέοντας με αυτό το 4ο Δ.Δ. Η γραμμή είναι δωρεάν, ενώ ταυτόχρονα είναι απολύτως φιλική προς το περιβάλλον, αφού τα οχήματα εκπέμπουν μηδενικούς ρύπους.

Λίγο πριν το τέλος της πράξης, έφτασε η ώρα να πει ο κόσμος (δημότες/επισκέπτες) τη γνώμη του για το εγχείρημα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής, μέσω του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, ξεκινάει τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας αξιολόγησης, η οποία απευθύνεται στους χρήστες των ηλεκτροκίνητων λεωφορείων.

Σκοπός της έρευνας είναι να ερευνηθεί ο βαθμός ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων σχετικά με την Πράξη «ECOROUTS» και την ηλεκτροκίνηση, αλλά και η βελτίωση της αποτελεσματικότητα της λειτουργίας τους.  Η έρευνα, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της αξιολόγησης του έργου, θα διεξαχθεί μέσω συνέντευξης για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου στους επιβάτες των ηλεκτρικών λεωφορείων, αλλά και διαδικτυακά  στη διεύθυνση:

https://forms.gle/qBA2D6gkTyE9ZX5cA.

Καλούμε τους χρήστες της «πράσινης» γραμμής να ανταποκριθούν, συμπληρώνοντας τα σχετικά ερωτηματολόγια ή απαντώντας στους συνεντευκτές, ώστε να συμβάλουν στη σωστή αποτίμηση της πράξης “ECOROUTS” και στη βελτίωση της λειτουργίας των ηλεκτρικών λεωφορείων.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει