ΕΑΣΗ: Τι θα γίνει με τα σταφύλια

359

Μια προειδοποιητική ανακοίνωση σε σχέση με τα σταφύλια που θα καταλήξουν στις οινοποιητικές επιχειρήσεις εκδίδει η Ένωση Ηρακλείου.

Η Ένωση στην ανακοίνωση της υποστηρίζει ότι σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία, αλλά και την εθνική νομοθεσία απαγορεύεται η οινοποίηση μη οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, καθώς και η οινοποίηση  ποικιλιών που προέρχονται από αµπελοτεμάχια τα οποία δεν εντάσσονται στο δυναμικό παραγωγής του αμπελοοινικού τομέα (χωρίς δικαίωμα φύτευσης, τεμάχια ποικιλιών διπλής/τριπλής χρήσης που ενισχύονται από άλλη ΚΟΑ ή επιτραπέζιων σταφυλιών).

Προκειμένου να αποφευχθεί η είσοδος στις οινοποιητικές επιχειρήσεις μη επιλέξιμης πρώτης ύλης (σταφύλια), υπενθυµίζεται η τήρηση των υποχρεώσεων των α-μπελουργών και των οινοποιητικών / εμπορικών επιχειρήσεων σύμφωνα µμε την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει