Ισότητα ανδρών και γυναικών: ΙΙ. Τρέχουσα Κατάσταση

168
Του Ανδρέα Αγγελάκη

Σήμερα οι Ελληνίδες αποτελούν την πλειοψηφία του Ελληνικού πληθυσμού, με το 51,5% περίπου του πληθυσμού να είναι γυναίκες, ενώ οι άνδρες είναι το 48,5%. Επίσης, το προσδόκιμο ζωής των Ελλήνων και Ελληνίδων είναι κατά μέσο όρο 82,10 έτη, αλλά αυτό των γυναικών είναι 84,50 έτη, ενώ των ανδρών είναι μόνο 79,60 (Angelakis et al., 2021). Ακόμη αποτελούν την πλειοψηφία στον φοιτητόκοσμο τόσο στο εσωτερικό, όσο και σ’ αυτό το εξωτερικό.

Στο άρθρο 4 του Συντάγματος του 2001, στην πρώτη παράγραφο ορίζεται ότι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, ενώ στη δεύτερη αναφέρεται ότι, ειδικότερα οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Επίσης, η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών είναι ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Με την πάροδο του χρόνου, η νομοθεσία, η νομολογία και οι τροποποιήσεις των Συνθηκών συνέβαλαν στην ενίσχυση και την υλοποίηση της ισότητας στην ΕΕ. Εξ άλλου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν ανέκαθεν ένθερμος υποστηρικτής της αρχής της ισότητας ανδρών και γυναικών.

Η στάση έναντι της ισότητας εξελίσσεται, αλλά ακόμη και η σημερινή νεότερη γενιά δεν είναι απαλλαγμένη από τα στερεότυπα και τις ανισότητες μεταξύ των δυο φύλων του παρελθόντος. Επί του παρόντος, εξακολουθούν να υφίστανται οι ανισότητες μεταξύ γυναικών και ανδρών, ιδίως στην αγορά εργασίας. Ακόμη και οι νέες γενιές δεν είναι απαλλαγμένες από τα στερεότυπα, τις δυσλειτουργίες και τις ανισότητες σε ότι αφορά τις σχέσεις των δύο φύλων. Οι δολοφονίες και οι κακοποιήσεις γυναικών και παιδιών, συνήθως στο οικογενειακό περιβάλλον, είναι άκρως ανησυχητικό φαινόμενο.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό σχόλιο της Εφημερίδας ΠΑΤΡΙΣ, στο φύλλο της 03/08/2021, οι οκτώ γυναικοκτονίες το τελευταίο επτάμηνο στην Ελλάδα είναι ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό νούμερο. Και βέβαια η κατάσταση αυτή θα χειροτερεύει, όσο στεκόμαστε στο δέντρο και χάνουμε το δάσος.

Όσο η συζήτηση εστιάζεται στη χρήση όρων, όπως γυναικοκτονία ή συζυγοκτονία, ανθρωποκτονία ή δολοφονία, αντί να εμβαθύνομε και να προσπαθήσομε να εξαλείψομε/αμβλύνομε τα βαθύτερα αίτια, που οδηγούν σε αυτές τις θλιβερές καταστάσεις. Ευτυχώς το έχουν αντιληφθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και ήδη συζητείται ή αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίας. Αυτή πιθανόν θα συμβάλλει στην εξομάλυνση και βελτίωση αυτής την κατάστασης.

Δυστυχώς η πολιτική των ποσοστώσεων με την συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, δεν αρκεί για να επιτευχθεί η πραγματική ισότητα των δυο φύλων. Και αυτό για τρείς λόγους:

(α) Η πολιτική των ποσοστώσεων συνιστά μια από πάνω προς τα κάτω διαδικασία για την επίτευξη ισότητας των δυο φύλων. Η πολιτική αυτή θα πρέπει να συνυπάρχει με αυτή από τα κάτω προς τα πάνω για να είναι πιο λειτουργική και αποδοτική.

(β) Η αναγκαία διαδικαστική διαδικασία μπορεί ουσιαστικά να ενσωματώνεται στο πλαίσιο των δημοκρατικών θεσμών, όμως υποτιμώνται πολλές φορές κρίσιμα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αναγκαίων αλλαγών, που πρέπει να συντελεστούν για να επιτευχθεί η ισότητα. Η ανατροφή π.x. των αρσενικών παιδιών πρέπει να γίνεται με αρχές ισότητας των με τις αδελφές τους. Και

(γ) Επίσης, οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες, υπό τις οποίες αναπτύσσουν την προσωπικότητα τους οι νέοι, άνδρες και γυναίκες, αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους για την επίτευξη της ισότητας.

Σήμερα, το γεγονός ότι την υψηλότερη πολιτική θέση της κρατικής ιεραρχίας κατέχει μια Ελληνίδα υψηλού κύρους και εμβέλειας αποτελεί θετικό και ενθαρρυντικό στοιχείο. Ελπίζω ότι το πρότυπο, που αναδύει η Κυρία Πρόεδρος, ένα πρότυπο διακριτικής διακυβέρνησης και ανθρωπιάς και θα έχει διδακτικό χαρακτήρα στους/τις νέους/ες. Έτσι θα ενισχυθεί η ισότιμη αντιπροσώπευση ανδρών και γυναικών τουλάχιστον στο χώρο της πολιτικής, που θα ενισχύσει σημαντικά τη δημοκρατική διακυβέρνηση και θα ισχυροποίηση πολιτικές ισότητες μεταξύ των δυο φύλων. Να το ευχηθούμε!

Βιβλιογραφία

Angelakis, A. N., Vuorinen, H. S., Nikolaidis, C., Juuti, P. S., Katko, T. S., Rajala, R. P., Zhang, J., and Samonis, G. (2021). Quality of water supply and life expectancy: Parallel courses in time. Water 13, 752. https://doi.org/10.3390/w13060752.

ΠΑΤΡΙΣ (2021). Σχόλιο για τις τελευταίες γυναικοκτονίες. Ηράκλειο 03/09/2021.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει