Οι υποψήφιοι «ξέχασαν»… μαζί τους το κινητό

ΜΗΔΕΝΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

445

Με ένα ολοστρόγγυλο μηδέν έφυγαν χθες από τα εξεταστικά κέντρα δύο υποψήφιοι Γενικών Λυκείων του Ηρακλείου. Πρόκειται για υποψηφίους που εξετάζονταν στο μάθημα της Πληροφορικής, οι οποίοι είχαν μαζί τους το κινητό τους τηλέφωνο, κάτι που, φυσικά, απαγορεύεται. Σε επίπεδο Κρήτης, είχαμε μία απουσία υποψηφίου που βρέθηκε θετικός στον κοροναϊό, το περιστατικό σημειώθηκε στη Νεάπολη.

Κατά τα άλλα, όλα κύλησαν ομαλά στην χθεσινή μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων με τα μαθήματα της Κοινωνιολογίας (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Χημείας (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Ο.Π. Σπουδών Υγείας), Πληροφορικής (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ).

Σαφή τα θέματα στην Κοινωνιολογία

Το φροντιστήριο Εν Οίκω σχολιάζει τα εξής «τα θέματα στο εξεταζόμενο μάθημα της Κοινωνιολογίας δεν παρουσίασαν αντικειμενικές δυσκολίες . Ένας σχετικά καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορούσε να ανταποκριθεί ικανοποιητικά. Ήταν σαφή και κατανοητά, καθορισμένα επακριβώς.

ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ:

ΘΕΜΑ Α

Όσον αφορά στις ερωτήσεις κλειστού τύπου η διατύπωση ήταν ακριβής και χωρίς ασάφειες.

ΘΕΜΑ Β

Το θέμα σύντομης ανάπτυξης αφορούσε σε συγκεκριμένα αποσπάσματα του 1ου και 7ου κεφαλαίου.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ:

ΘΕΜΑΤΑ Γ-Δ

Τα θέματα ανάπτυξης της δεύτερης ομάδας Γ (από το κεφάλαιο 6) και τα θέματα Δ (από τα κεφάλαια 1ο και 3ο) δεν απαιτούσαν ιδιαίτερη κριτική ικανότητα αλλά οι απαντήσεις προϋπέθεταν καλή απομνημόνευση, καθώς το Δ3, αν και αναμενόμενο είχε εξαρχής δυσκολία στην εκμάθηση του, λόγω της περίπλοκης διατύπωσης του σχολικού εγχειριδίου. Ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία και καλά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά».

Μαρία Παχιαδάκη, από το φροντιστήριο Πυρήνας
η κ. Μαρία Παχιαδάκη, από το φροντιστήριο Πυρήνας

Η κ. Μαρία Παχιαδάκη, από το φροντιστήριο Πυρήνας, αναφέρει «με το μάθημα της Κοινωνιολογίας συνεχίστηκαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων, της ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Τα θέματα του μαθήματος της Κοινωνιολογίας, τα οποία εξετάζουν ένα σημαντικό κομμάτι της διδακτέας ύλης, χαρακτηρίζονται από σαφήνεια και ακρίβεια. Αναλυτικότερα, στο θέμα Α που αποτελείται από ερωτήσεις κλειστού τύπου (Σωστό ή Λάθος , πολλαπλής επιλογής), τα θέματα είναι αρκετά εύκολα .

Στο θέμα Β και Γ εμπεριέχονται ερωτήματα ανάπτυξης, τα οποία χαρακτηρίζονται βατά και οι μαθητές που έχουν προετοιμαστεί επαρκώς μπορούν να ανταποκριθούν . Το τελευταίο, θέμα Δ, ( σχολή του κονστρουκτιβισμού)θεωρείται απαιτητικό και ενδεχομένως να δυσκολέψει λόγω της εκφραστικής του δυσκολίας . Γενικά, οι πολύ καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι που έχουν τη δυνατότητα να αποδώσουν ορθά τα αποσπάσματα του σχολικού βιβλίου, δύνανται να επιτύχουν υψηλές βαθμολογίες».

Για καλά προετοιμασμένους η Χημεία

Φραντζέσκα Κολοκυθά
Η κ. Φραντζέσκα Κολοκυθά ,
από το φροντιστήριο ΘΕΜΕΛΙΟ

Η κ. Κολοκυθά Φραντζέσκα, από το φροντιστήριο ΘΕΜΕΛΙΟ, αναφέρει «στο μάθημα της Χημείας εξετάστηκαν οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με το Φροντιστήριο ΘΕΜΕΛΙΟ τα σημερινά θέματα κρίνονται ως διαβαθμισμένης δυσκολίας. Καλύφθηκε το μεγαλύτερο κομμάτι της ύλης. Σε γενικές γραμμές τα θέματα ήταν πιο σαφή και ευκολότερα συγκριτικά με τα περσινά και εξέταζαν πολύ βασικά κομμάτια της θεωρίας. Το θέμα Α ήταν σχετικά εύκολο. Το θέμα Β είχε μεγάλη έκταση όμως ο βαθμός δυσκολίας ήταν χαμηλός, με σαφή ερωτήματα χωρίς παγίδες.

Στο θέμα Γ εξετάζεται εκτενώς το κεφάλαιο της ογκομέτρησης, η έκτασή του επίσης είναι σχετικά μεγάλη και χαρακτηρίζεται ως μέτριας δυσκολίας αλλά πολύ σαφές. Το θέμα Δ χαρακτηρίζεται επίσης ως μέτριας και διαβαθμισμένης δυσκολίας και εξετάζει τα κεφάλαια της χημικής ισορροπίας και της χημικής κινητικής. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτούσε το θέμα Δ3γ.

Ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές καλή επιτυχία!».

Η κ. Φωτεινή Κακαρώνη, χημικός,  από το φροντιστήριο συν(+)ταξε
Η κ. Φωτεινή Κακαρώνη, χημικός,
από το φροντιστήριο συν(+)ταξε

Η κ. Φωτεινή Κακαρώνη, χημικός, από το φροντιστήριο συν(+)ταξει, σχολιάζει «τα θέματα της Χημείας Προσανατολισμού καλύπτουν το σύνολο της εξεταστέας ύλης και κρίνονται προσιτά στον καλά προετοιμασμένο μαθητή.

Ήταν σαφώς διατυπωμένα και κλιμακούμενης δυσκολίας. Η φετινή εικόνα των θεμάτων είναι πολύ ικανοποιητική σε σχέση με τα δύο προηγούμενα έτη. Πιο συγκεκριμένα, το Θέμα Α ήταν αρκετά εύκολο και διατυπωμένο με σαφήνεια.

Το Θέμα Β προϋπόθετε καλή γνώση και σε βάθος εμπέδωση της θεωρίας, καθώς περιλάμβανε συνδυαστικά ερωτήματα. Λεπτομερή αιτιολόγηση εκ μέρους των μαθητών απαιτούσαν τα ερωτήματα στο Θέμα Γ το οποίο ήταν εξ ολοκλήρου αφιερωμένο στην Ιοντική Ισορροπία.

Τέλος, μέτριας δυσκολίας χαρακτηρίζεται το Θέμα Δ με εξαίρεση το Δ3 που έχρηζε ιδιαίτερης προσοχής».

Η κ. Εύη Σαματίδου, καθηγήτρια Χημείας από το Κέντρο Ιδιαιτέρων Μαθημάτων Επιλογή
Η κ. Εύη Σαματίδου, καθηγήτρια Χημείας από
το Κέντρο Ιδιαιτέρων Μαθημάτων ΕπιλογήΗ κ. Εύη Σαματίδου, καθηγήτρια Χημείας από το Κέντρο Ιδιαιτέρων Μαθημάτων Επιλογή

Η κ. Εύη Σαματίδου, καθηγήτρια Χημείας από το Κέντρο Ιδιαιτέρων Μαθημάτων Επιλογή, αναφέρει «τα φετινά θέματα της Χημείας ήταν πιο κοντά στο πνεύμα σχολικού βιβλίου και των ασκήσεων που πρότεινε το Υπουργείο Παιδείας μέσα από τα Σχολικά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα.

Ήταν σαφώς διατυπωμένα, υπήρξε διαβάθμιση δυσκολίας, αλλά και σημεία που απαιτούσαν κριτική σκέψη και απευθυνόταν σε καλά προετοιμασμένους μαθητές.

Για άλλη μια χρονιά έγινε αναφορά στις εφαρμογές της Χημείας στην βιομηχανία και φαρμακευτική. Το εύρος της ύλης καλύφθηκε επαρκώς. Σημεία μέτριας δυσκολίας που όμως φάνηκε να παίδεψαν αρκετούς μαθητές είναι τα Α2, Β3 και Δ1.

Σημεία που ήθελαν ιδιαίτερη προσοχή και δυσκόλεψαν την πλειοψηφία των μαθητών είναι τα Γ5 και Δ3 γ».

Εύκολα θέματα στην Πληροφορική

Ο κ. Δημήτρης Βουράκης, από το φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης «Κύκλος» σχολιάζει πως «τα θέματα της πληροφορικής προσανατολισμού για τις πανελλήνιες εξετάσεις του 2021 κρίνονται ως εύκολα, από τα ευκολότερα των τελευταίων ετών.

Στα θέματα Α και Β, που είναι γενικά τα πιο διαχειρίσιμα θέματα για την πλειοψηφία των υποψηφίων, υπήρχαν πολύ απλά ερωτήματα που κάλυψαν μικρό φάσμα της ύλης του μαθήματος.

Η θεωρία ήταν ευδιάκριτη, σε εκείνα τα θέματα που ήθελε κατανόηση δόθηκαν πολλά μόρια με αποτέλεσμα, ακόμα και ένας μέτρια προετοιμασμένος μαθητής μπορούσε να γράψει αρκετά καλά, σίγουρα καλύτερα από όσο ο ίδιος και οι καθηγητές του περίμεναν. Στα θέματα Γ και Δ, που συνήθως δυσκολεύουν περισσότερο τους μαθητές, υπήρχαν δύο μόνο ερωτήματα που δυσκόλεψαν, ένα στο Γ και ένα στο Δ, όμως η μοριοδότησή τους ήταν μικρή οπότε δεν έχει γίνει «ζημιά».

Συμπερασματικά, ένας πολύ καλά προετοιμασμένος μαθητής έχει γράψει πολύ ψηλά, ένας μέτρια προετοιμασμένος μαθητής έχει γράψει καλύτερα από το αναμενόμενο».

Το φροντιστήριο Άπειρο αναφέρει «τα θέματα στην πληροφορική ήταν τα ευκολότερα των τελευταίων ετών. Κάλυπταν ένα ικανοποιητικό μέρος της εξεταστέας ύλης και έκρυβαν λίγες παγίδες για τους μαθητές. Γενικά χαρακτηρίζονται αναμενόμενα και εύκολα για την πλειοψηφία των μαθητών. Οι σωστά προετοιμασμένοι μαθητές θα μπορούσαν να πετύχουν άριστες επιδόσεις ενώ και οι λιγότερο καλά προετοιμασμένοι μπορούσαν να γράψουν σχετικά καλά».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει