Η TUV HELLAS πιστοποίησε την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

264

Εξαιρετικά σημαντικές πιστοποιήσεις για λογαριασμό της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ πραγματοποίησε η TÜV HELLAS στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο εταιρειών.

Συγκεκριμένα, μετά τις σχετικές επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις της, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου πιστοποιήθηκε με βάση το ISO 45001:2018 που αφορά στο Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, το ISO 9001:2015 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας καθώς και με το ISO 14001:2015 για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Η πιστοποίηση με βάση το ISO 14001:2015  αφορούσε και θυγατρικές εταιρείες της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (group certification).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συνεργασία ανάμεσα στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και την TÜV HELLAS (TÜV NORD) έχει ξεκινήσει ήδη από το 2003, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη που δείχνει η εταιρεία, αλλά και ευρύτερα ο όμιλος στον κορυφαίο φορέα πιστοποίησης στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό η TÜV HELLAS (TÜV NORD) έχει πιστοποιήσει την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ σύμφωνα με το ISO 50001:2018 για το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης, με το ISO 19600:2014 για το Σύστημα Διαχείρισης Συμμόρφωσης καθώς και με το ISO 37001:2016 για το Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας.

Η πολυετής αυτή συνεργασία αλλά και το πλήθος των αντικειμένων πιστοποίησης αποτελούν απόδειξη της σημασίας που δίνει η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στον έλεγχο και την ομαλή λειτουργία του συνόλου των διαδικασιών της εταιρείας. Και παράλληλα, εξάρει το σημαντικό ρόλο που παίζει η πιστοποίηση για την επιβεβαίωση της ομαλής λειτουργίας της εταιρείας.

Σημειώνεται πως η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατέχει ηγετική θέση στον χώρο της καθαρής ενέργειας, διαθέτοντας χαρτοφυλάκιο έργων συνολικής ισχύος περίπου 2.000 MW τα οποία βρίσκονται είτε σε λειτουργία είτε υπό κατασκευή.

Παράλληλα,  έχοντας επενδύσει μέχρι σήμερα περίπου 2 δισ. ευρώ, αποτελεί τον μεγαλύτερο επενδυτή στον τομέα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα, αλλά και τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία του κλάδου διεθνώς, με σημαντική παρουσία στις ΗΠΑ και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επιπλέον, συνεχίζει να αναπτύσσεται, πραγματοποιώντας επενδύσεις επιπλέον 2 δισ. ευρώ στην παραγωγή και αποθήκευση καθαρής ενέργειας και σε έργα περιβάλλοντος και διαχείρισης απορριμμάτων.

«Οι παραπάνω πιστοποιήσεις αποτελούν απτή απόδειξη της σημασίας που δίνει η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην ασφάλεια των εργαζομένων της αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος, παράγοντες που αποτελούν θεμελιώδεις αξίες για την ανάπτυξη της εταιρείας» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Επικεφαλής Επιθεωρητής της TÜV HELLAS, Γεώργος Κακλαμάνος.

Ο κ. Αντώνιος Βούρτσης, Διευθυντής Υπηρεσίας Ποιότητας, Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανέφερε ότι: «Η πολύ καλή συνεργασία μας με την TÜV HELLAS συνεχίστηκε και αυτή τη χρονιά. Αναγνωρίζοντας την προστιθέμενη αξία των επιθεωρήσεων στην προσπάθεια της εταιρείας μας για συμμόρφωση με τις βασικές αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και συνεχή βελτίωση της συνολικής της επίδοσης σε θέματα Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την TÜV HELLAS, για τη συνεργασία και τη συμβολή της στο έργο αυτό».

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει