Δίκτυο ΠΡΑΞΗ για “Ορίζοντα Ευρώπη”

195

Στον ορισμό στελεχών του Δικτύου ΠΡΑΞΗ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας ως Εθνικών Σημείων Επαφής (National Contact Points) σε 13 θεματικές περιοχές για το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντα Ευρώπη», προχώρησε η γενική γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ).

Υπενθυμίζεται ότι το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής από το 1998 αναφορικά με τα προγράμματα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία και αποτελεί επίσημο φορέα ενημέρωσης και υποστήριξης ελληνικών οργανισμών για τη συμμετοχή τους σε αυτά.

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιώτες σε όλη την Ελλάδα:

  • Πληροφόρηση για ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος πλαίσιο «Ορίζοντας Ευρώπη», διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και σεμιναρίων για ειδικά θέματα και προώθηση αναζητήσεων συνεργατών από κοινοπραξίες του εξωτερικού.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη για την εξέλιξη και χρηματοδότηση μιας ιδέας, την αναζήτηση της κατάλληλης προκήρυξης, τη διαδικασία και τους κανόνες συμμετοχής, την προετοιμασία πρότασης, τα κριτήρια αξιολόγησης, τη διαχείριση ενός έργου, καθώς και διευκρινίσεις για νομικά και οικονομικά θέματα.
  • Υποστήριξη στην αναζήτηση εταίρων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και στον εντοπισμό του κατάλληλου ειδικού για θέματα που δεν άπτονται του αντικειμένου του.

Ο διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, Παναγιώτης Καρνιούρας αναφέρει σε δηλώσεις του: «Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ κεφαλαιοποιεί τεχνογνωσία άνω των 20 ετών στην υποστήριξη ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων έντασης γνώσης και την παρουσία του σε πέντε πόλεις της χώρας, και με την ανανέωση της εμπιστοσύνης της πολιτείας θα συνδράμει ουσιαστικά την προσπάθεια του ερευνητικού ιστού της χώρας στη δυναμική διαδικασία προσέλκυσης ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης».

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει