Πιλοτικό πρόγραμμα προσχολικής εκπαίδευσης

98

Πιλοτικό πρόγραμμα  εκσυγχρονισμού  της προσχολικής εκπαίδευσης ώστε τα σχολεία να υποστηρίξουν το έργο των εκπαιδευτικών για να χρησιμοποιήσουν παιδαγωγικά αποτελεσματικά τις ψηφιακές τεχνολογίες στην τάξη, να σχεδιάσουν καινοτόμες τεχνολογικά υποστηριζόμενες μαθησιακές προσεγγίσεις και να παρέχουν ελκυστικές εμπειρίες στους μικρούς μαθητές προωθώντας την απόκτηση ψηφιακών και άλλων δεξιοτήτων και ανακάλυψη της γνώσης ενισχύοντας ταυτόχρονα την φαντασία και τη δημιουργικότητα τους, ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας.

Αυτό θα γίνει με την  αναβάθμιση/εμπλουτισμό της προσχολικής αγωγής σε τεχνολογικό και παιδαγωγικό επίπεδο για την επίτευξη υψηλών μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Ενδεικτικά σύμφωνα με τον προγραμματισμό  γιοα το επόμενο σχολικό έτος θα γίνει :

  1. Επιλογή και προμήθεια κατάλληλων λογισμικών και εργαλείων ΤΠΕ για εφαρμογή σε σχολικές μονάδες προσχολικής εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία),
  2. Προμήθεια εξοπλισμού, εφόσον απαιτείται
  3. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και πιλοτική Εφαρμογή ΤΠΕ σε Νηπιαγωγεία της επικράτειας

Σύμφωνα με την «Έκθεση Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης — 2019» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το «Ψηφιακό Σχολείο» δεν έχει γίνει ακόμη πραγματικότητα στην Ελλάδα και οι ψηφιακές δεξιότητες δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς.

Επίσης, υπάρχουν εμπόδια σε επίπεδο τεχνολογικής υποδομής, τα οποία σχετίζονται με τη συνδεσιμότητα και τον σύγχρονο εξοπλισμό.

Η νέα ψηφιακή στρατηγική αφορά στη δημιουργία μίας ψηφιακής κουλτούρας μάθησης με δράσεις που εφοδιάζουν και προετοιμάζουν «μελλοντικά-έτοιμους» πολίτες, οικοδομώντας νέες δεξιότητες ήδη από την προσχολική ηλικία, και επιτρέποντας την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων για όλη τους τη ζωή, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που γνωρίζουμε, αλλά και σε αυτές που δεν έχουν ακόμα εμφανιστεί.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει