Η Εθνική μας Άμυνα και η απελευθέρωση της γυναίκας

92
  1. Για τη γυναίκα στην Ελλάδα η υποχρεωτική σε ειδικές μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων στράτευση (η προαιρετική και αμειβόμενη απέδειξε την ικανότητά της τόσο στις Ε.Δ. όσο και στα Σ.Α.) σε καιρό ειρήνης θα αποτελέσει με ένα σμπάρο δυό τριγόνια κατά τη λαϊκή μας έκφραση:

Κυρίευση του τελευταίου ανδροκρατούμενου οχυρού και μεγάλη βοήθεια στην Εθνική μας Άμυνα έναντι της συνεχώς αυξανόμενης από την Τουρκία σοβαρής απειλής.

Θα δώσει ακόμα και περιθώρια μείωσης της θητείας χωρίς να εξασθενήσει η στρατιωτική ισχύς της χώρας και επομένως θα απελευθερώσει παραγωγικότατες δυνάμεις για οικονομική ανάπτυξη.

Επιβάλλεται κατά τούτο η συνεννόηση των κομμάτων, για να μην υπάρξει περιθώριο ως συνήθως αισχρής κομματικής εκμετάλλευσης.

Οι ίδιες οι γυναίκες πρέπει  να το απαιτήσουν. Κατά τον τρόπο αυτό θα αφαιρέσουν από τα κόμματα, που ψάχνουν και στα σκουπίδια ευκαιρία, οποιοδήποτε περιθώριο για κάθε διαστρέβλωση.

  1. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι θα είναι προς όφελος της γυναίκας, αφού πλέον ουδεμία διάκριση θα δικαιολογείται σε βάρος της με την επίκληση περί ισχυροτέρου φύλου. Ακόμα και η ενδοοικογενειακή βία θα είναι λιγότερο πιθανή μετά από αυτή τη χειραφέτηση, διότι κάθε βήμα ουσιαστικής και τυπικής εξίσωσης θα βοηθήσει τη γυναίκα να αποκτήσει την αυτοεκτίμηση που χρειάζεται και έμμεσα, θα υποχρεώσει τον άνδρα να σεβαστεί την απόλυτα ισότιμη θέση της γυναίκας στη ζωή.
  2. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι είναι και Συνταγματική επιταγή από τις παραγράφους 2 και 6 του άρθρου 4 του Συντάγματος, αφού Έλληνες και Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις (παράγραφος 2), ενώ στην ειδική παράγραφο 6 καθορίζεται η υποχρέωση συντέλεσης στην άμυνα κάθε Έλληνα, που μπορεί να φέρει όπλα, χωρίς να εννοείται κατ’ανάγκη μόνο άρρην πληθυσμός, καθ’όσον Έλληνες είναι δεκτοί σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες κατά την παράγραφο 3 και συνεισφέρουν στα δημόσια βάρη (παράγρ.5), εννοώντας προφανώς και αναμφισβήτητα Έλληνες και Ελληνίδες.

Εξ άλλου, και σε κάθε περίπτωση, στην άμυνα συμβάλλουν και μονάδες μη μάχιμες, όπως της στρατολογίας, τροφοδοσίας κλπ. (βλέπετε σχετικά και εξ αντιδιαστολής την απόφαση 1008/1990 ΔΕΦ ΠΕΙΡ ΝΟΜΟΣ, ΔΔΙΚΗ/1991 (1301) σε περίληψη:

Σχολή  Ναυτικών  Δομίμων.  Οι  διατάξεις περί συμμετοχής στις εξετάσεις για την  εισαγωγή στην προαναφερομένη Σχολή μόνο ανδρών είναι αντισυνταγματικές).

  1. Σήμερα μόνο “όλως κατ’ εξαίρεση’ λόγω αναγκών των Ε.Δ. προβλέπεται υποχρεωτική στράτευση των γυναικών εν καιρώ ειρήνης στην ηλικία των 20 ετών με το νόμο 705/1977, που πλέον είναι τελείως αναχρονιστικός και παρωχημένος, η δήθεν δε ευμενής διάκριση-μεταχείριση των γυναικών, στην πραγματικότητα αποτελεί σε βάρος τους δυσμενή διάκριση, αφού παρέχει επιχειρήματα στην ακόμα σημαντικά ανδροκρατούμενη κοινωνία μας περί (δήθεν) μειονεξίας των γυναικών.

Δεν είναι τυχαία και άσχετη προς τη ρύθμιση αυτή και η μικρή παρουσία των γυναικών στο Κοινοβούλιο και στα Περιφερειακά και Δημοτικά Συμβούλια της χώρας μας.

 

* Ο Στέλιος Βασαλάκης είναι  συνταξιούχος Νομικός Σύμβουλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, συνταξιούχος δικηγόρος Ηρακλείου παρ’ Α.Π., πτυχιούχος Νομικής και Πολιτικών Επιστημών.

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει