ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ: Δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για μείωση φόρων και εισφορών

98

Στους  στόχους του Σχεδίου Ανάκαμψης αναφέρθηκε ο υπ. Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας,  στις Διαρκείς Επιτροπές Οικονομικών Υποθέσεων, Κοινωνικών Υποθέσεων, Παραγωγής και Εμπορίου και στην Ειδική Διαρκή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής, στις οποίες ο αναπληρωτής υπ. Οικονομικών κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης παρουσίασε το «Ελλάδα 2.0».

Όπως υπογράμμισε ο κ. Σταϊκούρας, βασικός στόχος του Σχεδίου Ανάκαμψης είναι να αλλάξει το οικονομικό μοντέλο, να το καταστήσει πιο εξωστρεφές και ανταγωνιστικό. Μέσω αυτού θα αντιμετωπιστούν οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της πανδημίας, ενώ είναι πλήρως συμβατό με τους έξι βασικούς πυλώνες που έχει θέσει η ΕΕ στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Παράλληλα περιλαμβάνει πολιτικές, η υλοποίηση των οποίων, μέσω της θετικής μακροοικονομικής επίδρασης, μπορεί να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο, με στόχο την περαιτέρω – προοπτικά – μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα το σχέδιο διαρθρώνονται σε 4 δέσμες προτάσεων οι οποίες συνθέτουν 18 επιμέρους άξονες:

 • Μετάβαση σε νέο ενεργειακό μοντέλο φιλικό στο περιβάλλον.
 • Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση.
 • Μετάβαση σε ένα πράσινο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών.
 • Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας.
 • Συνδεσιμότητα για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και το Κράτος.
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός του Κράτους.
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων.
 • Αύξηση των θέσεων εργασίας και προώθηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας.
 • Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 • Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος υγείας.
 • Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές.
 • Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης.
 • Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης.
 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης.
 • Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών.
 • Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας.
 • Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων της οικονομίας της χώρας.
 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει