Διαγνωστικά εργαλεία και έλεγχος της πανδημίας

Ο έλεγχος της πανδημίας βασίστηκε εξαρχής στην έγκαιρη διάγνωση της νόσου μέσω του μοριακού ελέγχου προς ανίχνευση του γονιδιώματος  του ιού. Ο μοριακός έλεγχος αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στην διαχείριση της πανδημίας. Κατά το διάστημα οκτώ μηνών, από 1-7-20 έως 28-2-21, ελέγχθηκαν με RT-PCR 3.540 δείγματα στα διαγνωστικά κέντρα της Euromedica στην Κρήτη, σε Ηράκλειο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Διαγνωστικά εργαλεία και έλεγχος της πανδημίας.