Διαγνωστικά εργαλεία και έλεγχος της πανδημίας

2.023

Ο έλεγχος της πανδημίας βασίστηκε εξαρχής στην έγκαιρη διάγνωση της νόσου μέσω του μοριακού ελέγχου προς ανίχνευση του γονιδιώματος  του ιού.

Ο μοριακός έλεγχος αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στην διαχείριση της πανδημίας. Κατά το διάστημα οκτώ μηνών, από 1-7-20 έως 28-2-21, ελέγχθηκαν με RT-PCR 3.540 δείγματα στα διαγνωστικά κέντρα της Euromedica στην Κρήτη, σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο.

1.990 έλεγχοι (56,21%) αφορούσαν γυναίκες ενώ 1.550 (43,79%) έγιναν σε άνδρες.

Οι περισσότεροι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν τον Αύγουστο ’20 και τον Φεβρουάριο ’21 (Γράφημα 1).

Διαγνωστικά εργαλεία και έλεγχος της πανδημίας (Γράφημα 1)
Έλεγχοι: 1.990 (56,21%) γυναίκες – 1.550 (43,79%) άνδρες
Οι περισσότεροι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν τον Αύγουστο ’20 και τον Φεβρουάριο ’21

 

Ανιχνεύθηκαν 50 SarsCov-2 θετικά δείγματα (1,4% επί του συνόλου) από τα οποία 36% ήταν σε άνδρες (18) και 64% σε γυναίκες (32). Τα περισσότερα θετικά εντοπίστηκαν τους μήνες Νοέμβριο’20 και Φεβρουάριο’21 (γράφημα 2).

 

Διαγνωστικά εργαλεία και έλεγχος της πανδημίας (Γράφημα 2)

Στην φαρέτρα του ελέγχου της πανδημίας προστίθεται πλέον ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, η ανίχνευση των αντισωμάτων που παράγονται τόσο ως αποτέλεσμα της νόσου όσο και μετά από εμβολιασμό. Τα αντισώματα έναντι της πρωτεΐνης ακίδας (Spike), την παραγωγή της οποίας διεγείρει ο εμβολιασμός, προσδιορίζονται πλέον ποσοτικά καθιστώντας εφικτό τον έλεγχο του ρυθμού αποδόμησής τους στον ίδιο άνθρωπο.

Φαίνεται ότι δεν επηρεάζονται από μεταλλαγμένα στελέχη ενώ η θετικότητά τους συνδέεται ισχυρά με την παρουσία εξουδετερωτικών αντισωμάτων.

Η εξέταση ANTI-SARSCOV-2-Spike είναι διαθέσιμη στα διαγνωστικά κέντρα της Euromedica στην Κρήτη.

 

Φουντουλάκης Σταύρος, Ιατρός Βιοπαθόλόγος,

Υπεύθυνος Εργαστηρίου Βιολογικών Υλικών

Euromedica Παγκρήτια Υγεία

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει