ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Οι προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες

374

Την ανάγκη να ενημερωθούν οι πολίτες για το περιεχόμενο των δασικών χαρτών υπογραμμίζει με σχετική ανακοίνωσή της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης που ενημερώνει ότι για τις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων λήγει στις 27 Μαΐου 2021, ενώ για τους κατοίκους εξωτερικού στις 16 Ιουνίου 2021.

Αντίστοιχα, για τις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων λήγει στις 10 Ιουνίου 2021, ενώ για τους κατοίκους εξωτερικού στις 30 Ιουνίου 2021. Αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη μπορούν να κάνουν οι πολίτες αλλά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες που έχουν έννομο συμφέρον.

Τι είναι οι αντιρρήσεις και τα πρόδηλα σφάλματα;

Αντιρρήσεις είναι οι ενστάσεις που προκύπτουν κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη και αφορούν αποκλειστικά στην αμφισβήτηση: του χαρακτήρα/μορφής των εμφανιζόμενων εκτάσεων και της ορθής απεικόνισης της γεωγραφικής θέσης των ορίων των εμφανιζόμενων εκτάσεων. Τα πρόδηλα σφάλματα είναι προφανή λάθη που γίνονται κατά τη διαδικασία κατάρτισης του δασικού χάρτη, όπως ενδεικτικά:

τεχνικού χαρακτήρα απόκλιση ή εσφαλμένη τεχνική απόδοση των οριογραμμών παράλειψη της αποτύπωσης τελεσίδικης δασικής έκτασης εντός ευρύτερης άλλης μορφής (πχ. αγροτικής), και το αντίστροφο λανθασμένη απεικόνιση οριστικά αγροτικής έκτασης ως δασικής, και το αντίστροφο απόδοση ως “χορτολιβαδικής”, έκτασης που αφορά σε πεδινή και ομαλής κλίσης περιοχή, απόδοση ως “χορτολιβαδικής”, έκτασης που αφορά σε αναγνωρισμένη, έναντι του Δημοσίου, ως ιδιωτικής απόδοση ως δασικής, έκτασης που αφορά σε τεχνητή δασική φυτεία ειδικά σφάλματα που οφείλονται σε παράλειψη απεικόνισης πράξεων της διοίκησης πριν την κύρωση του δασικού χάρτη.

Ποιες αντιρρήσεις έχουν κόστος υποβολής και ποιες είναι ατελώς;

Οι φορείς της κεντρικής διοίκησης καθώς και οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, ως οργανισμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, μπορούν να υποβάλλουν αντιρρήσεις χωρίς ειδικό τέλος. Οι αντιρρήσεις χωρίς τέλος υποβάλλονται μόνο στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης των Δασικών Χαρτών των Διευθύνσεων Δασών των νομών.

Περιπτώσεις αντιρρήσεων που υποβάλλονται ατελώς αφορούν σε εκτάσεις που: έχουν εκδοθεί τελεσίδικες Πράξεις Χαρακτηρισμού από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία που, εκ παραδρομής, δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες, έχουν  εκκρεμείς αιτήσεις για έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού ή εκκρεμείς ενστάσεις κατά τη διαδικασία εξέτασης δασικών αμφισβητήσεων, εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε κληροτεμάχια εποικιστικών εκτάσεων ή αναδασμού, εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές/βραχώδεις/πετρώδεις, είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφηση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές εποικιστικών εκτάσεων ή αναδασμού, έχουν συμπεριληφθεί στο δασικό χάρτη ως δασικές.

Όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις αντιρρήσεων-ενστάσεων υπόκεινται σε ειδικό τέλος, το ύψος του οποίου εξαρτάται από το εμβαδόν της έκτασης για την οποία υποβάλλεται η αντίρρηση. Για κάθε αυτοτελή έκταση της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας που έχει αποδοθεί στο δασικό χάρτη πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή αντίρρηση. Εάν, για παράδειγμα, έχετε δύο διαφορετικά αγροτεμάχια και αμφισβητείτε και στα δύο τον χαρακτηρισμό τους, πρέπει να υποβάλετε δύο αντιρρήσεις.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει