ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Μέσα στο πράσινο και κοντά στην καινοτομία

199

Τη σημασία της καινοτομίας στην αλυσίδα αξίας των ορεινών περιοχών της Κρήτης επισήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Αλεξάκης και Αντιπρόεδρος του ευρωπαϊκού δικτύου EUROMONTANA για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις ορεινές περιοχές στη διαδικτυακή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου MOVING – Horizon 2020.

Το MOVING αφορά την αξιοποίηση των ορεινών περιοχών μέσω της διασύνδεσης και της πράσινης ανάπτυξης. Στόχος του είναι η οικοδόμηση ικανοτήτων και η από κοινού ανάπτυξη πολιτικών στην Ευρώπη για τον καθορισμό νέων ή αναβαθμισμένων Αλυσίδων Αξίας που συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των ορεινών περιοχών.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων  πάνω στην επιλογή αλυσίδων αξίας οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών και στη διασυνδεσιμότητα τους έχοντας ως στοιχείο την καινοτομία.  Κατά τη συζήτηση αναδείχθηκαν αλυσίδες οι οποίες πληρούν τα κριτήρια ώστε να προταθούν στον επικεφαλής εταίρο για αξιολόγηση, ενώ θα πραγματοποιηθούν μετέπειτα συναντήσεις και με άλλους φορείς προκειμένου να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση.

Η Περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης συνεργάζονται στενά στο πλαίσιο του έργου, προκειμένου η Κρήτη να επωφεληθεί ουσιαστικά από τα αποτελέσματά του. Οι δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν και από τους δύο εταίρους προϋποθέτουν στενή αλληλεπίδραση με τους κατοίκους των ορεινών περιοχών και συμμετοχή τους προκειμένου να προσδιοριστούν οι στόχοι και επιδιώξεις για τους ίδιους αλλά και για το κοινωνικοοικονομικό και φυσικό περιβάλλον.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει