ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Γιατί είναι ανάγκη η δημιουργία “bad bank”

119

Tην ανάγκη δημιουργίας “bad bank” για ταυτόχρονη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και προστασίας των κεφαλαίων των τραπεζών, ειδικά την περίοδο αυτή λόγω κρίσης, επεσήμανε σε ομιλία του στη Βουλή ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννης Στουρνάρας. Σύμφωνα με τον κεντρικό τραπεζίτη, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται αντιμέτωπο με το υψηλότερο ποσοστό κόκκινων δανείων στην Ε.Ε. και ταυτόχρονα εμφανίζεται πιο αδύναμο συγκριτικά με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές τράπεζες.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Στουρνάρας επανέλαβε και παρουσίασε στη Βουλή την πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη δημιουργία Εταιρείας Διαχείρισης Ενεργητικού – AMC (Asset Management Company) ή “κακή τράπεζα”, την οποία θεωρεί ότι αποτελεί τη βέλτιστη συστημική λύση για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων. Μάλιστα, κατά την παρουσίαση, ο κ. Στουρνάρας, αφού παρουσίασε τις προκλήσεις για τις ελληνικές τράπεζες και τη συστημική αντιμετώπισή του από την πρόταση της ΤτΕ για “bad bank” προειδοποίησε ότι πλέον η απόφαση είναι ζήτημα της κυβέρνησης και ότι “ο θεσμικός ρόλος της ΤτΕ στο συγκεκριμένο ζήτημα τελειώνει εδώ”. Όπως είπε, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει αναγνωρίσει εδώ και αρκετό καιρό την αναγκαιότητα δραστικής επίλυσης του προβλήματος των ΜΕΔ. Στο πλαίσιο αυτό, έχει καταθέσει στην κυβέρνηση μία ολιστική και πλήρως τεκμηριωμένη πρόταση εμπροσθοβαρούς αντιμετώπισης του προβλήματος των ΜΕΔ που επιλύει ταυτόχρονα και το θέμα του υψηλού ποσοστού της Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης στα κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων, μέσω της σύστασης μιας Εταιρείας Διαχείρισης Ενεργητικού.  Ο Η ΤτΕ με τη συγκεκριμένη πρότασή  της, αποβλέπει στο μέγιστο δυνατό όφελος της εθνικής οικονομίας και τη διατήρηση χρηματοπιστωτικής ευστάθειας. Το ελληνικό δημόσιο, με βάση αναλύσεις κόστους – οφέλους που οφείλει, κατά την άποψή μου, να κάνει για την επίπτωση της κάθε πρότασης στα δημοσιονομικά μεγέθη και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, θα λάβει τις αποφάσεις του για την επιλογή της ιδανικότερης συστημικής λύσης. Ανεξαρτήτως επιλογής η ΤτΕ θα συνεχίσει να είναι αρωγός των προσπαθειών για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Ο θεσμικός ρόλος της ΤτΕ στο συγκεκριμένο ζήτημα τελειώνει εδώ, δήλωσε.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει