Ζωηρό ενδιαφέρον για αγορά τάφων στο κοιμητήριο του αγίου Κωνσταντίνου

767

Ανοίγει η διαδικασία για την πώληση ταφοπεδίων στο νεκροταφείο του Αγίου Κωνσταντίνου (που δρομολογείται με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου),   για την οποία καταγράφεται το ζωηρό ενδιαφέρον δεκάδων συμπολιτών μας.

Πρόκειται για τάφους οι οποίοι περιήλθαν στη δικαιοδοσία του Δήμου Ηρακλείου είτε επειδή δεν υπάρχουν πλέον δικαιούχοι, ή αν υπάρχουν έχουν παραιτηθεί του δικαιώματος χρήσης ή στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία κτήσης του τάφου.

Επίσης οι τάφοι περιέρχονται στην δικαιοδοσία του Δήμου εάν δεν έχουν καταβληθεί τα ετήσια τέλη φύλαξης οικογενειακών τάφων για μια δεκαετία τουλάχιστον σύμφωνα με το άρθρο 9 του ισχύοντος κανονισμού.    Μέχρι στιγμής έχουν κατατεθεί 25 αιτήσεις από δημότες οι οποίοι φέρονται ως  συγγενείς του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος των αρχικών δικαιούχων των αντίστοιχων οικογενειακών ταφοπεδίων, οι οποίοι μετά το θάνατό τους δεν έχουν εν ζωή κατιόντες συγγενείς.

Επιπλέον έχουν κατατεθεί 39 αιτήσεις δημοτών που ενδιαφέρονται για αγορά δικαιώματος οποιουδήποτε οικογενειακού ταφοπεδίου του Αγ. Κωνσταντίνου. Επίσης υπάρχουν και περιπτώσεις δημοτών οι οποίοι έχουν εκφράσει τηλεφωνικά την επιθυμία απόκτησης οικογενειακού τάφου στον Αγ. Κωνσταντίνο και οι οποίοι δεν έχουν προχωρήσει ακόμη σε κατάθεση γραπτού αιτήματος.

Όπως είναι γνωστό, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, το κόστος των ταφοπεδίων ξεκινά από 9000 ευρώ, ανεβαίνει στα  16.000 ευρώ  και κορυφώνεται στα 25.000 ευρώ.  Η κοστολόγηση των ταφοπεδίων έγινε σε συνάρτηση με την ανάγκη ή όχι συντήρησης των ταφοπεδίων καθώς και την ύπαρξη ή όχι καλλιτεχνικών έργων από  Επιτροπή που συγκροτήθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μαρία Καναβάκη
Η αντιδήμαρχος Οικονομικών
κ. Μαρία Καναβάκη

Σύμφωνα με την αρμόδια αντιδήμαρχο κ. Μαρία Καναβάκη, «το κοιμητήριο του Αγίου Κωνσταντίνου λόγω ίσως και της παλαιότητας και της ιστορικότητας του έχει μια ιδιαίτερη σημασία για αρκετούς συνδημότες μας και ειδικότερα για κάποιους που σε αυτό βρίσκονται συγγενικά τους πρόσωπα.

Γι αυτό και έχουν έντονο ενδιαφέρον απόκτησης τάφοπεδιου . Το τμήμα δημοτικών κοιμητηρίων επικοινωνεί εκ νέου με όσους έχουν αιτηθεί για την αγορά τάφου ώστε να προχωρήσει η διαδικασία και μάλιστα με τη συνδρομή της νομικής μας υπηρεσίας για να διασφαλιστεί η διαδικασία.

Παράλληλα μεριμνούμε και για την συνεχή περιποίηση του ιστορικού κοιμητηρίου καθώς έχω πολλές φορές πει δημόσια ότι αυτοί οι ιεροί χώροι χρειάζονται να τους δείχνουμε έμπρακτα και την ευαισθησία και το σεβασμό μας με όλους τους τρόπους».

Η αντιδήμαρχος σημειώνει επίσης ότι  «μετά την 327/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν κληθεί οι 25 αιτούντες συγγενείς των αρχικών δικαιούχων να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τα οποία να αποδεικνύεται η πλευρική συγγένεια προκειμένου η Υπηρεσία να ολοκληρώσει τη διαδικασία επαναδιάθεσης  των ταφοπεδίων.

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της διαδικασίας η αρμόδια τριμελής Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί με την 721/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και απαρτίζεται από ένα Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ, ένα Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, και ένα Διοικητικό Υπάλληλο με τη συνδρομή ενός Τεχνίτη μαρμαρά διενήργησε αυτοψία προκειμένου να εκτιμήσει την καταλληλόλητα των  τάφων, την αξία της υφιστάμενης κατασκευής και των έργων καλλιτεχνικής αξίας που βρίσκονται στα υπό αποδέσμευση ταφοπέδια».

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει