Μπαίνουν κανόνες και όρια για τη βόσκηση

361

Νέα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης θα έχει πλέον η Περιφέρεια Κρήτης, μετά τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας.

Η σχετική προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση των σχεδίων πραγματοποιήθηκε χθες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργού Σπήλιου Λιβανού και του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη πρωτογενή τομέα Μανόλη Χνάρη.

Το έργο της σύμβασης αφορά τη σύνταξη μελετών διαχείρισης των βοσκήσιμων γαιών, οι οποίες θα έχουν ως επιδίωξη την αειφορική αξιοποίησή τους, προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Ο προϋπολογισμός του έργου για την Κρήτη φθάνει τα 2,1 εκατομμύρια ευρώ  και αφορά έκταση 4,7  στρεμμάτων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης.

H διάρκεια της σύμβασης που υπεγράφη αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2021.

Η περιοχή μελέτης,  καθορίζεται στην Προγραμματική Σύμβαση και οποιαδήποτε τροποποίησή της η οποία θα υπερβαίνει τους έξι μήνες, θα γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Στόχος είναι  η  πλήρης  και αντικειμενική  απογραφή της φυσιογνωμίας, του  καθεστώτος  χρήσης και του παραγωγικού δυναμικού των βοσκήσιμων γαιών σε πανελλαδική κλίμακα µε σύγχρονες τεχνολογίες, προκειμένου να γίνει ο χωρικός προσδιορισμός, να είναι γνωστή η ακριβής επιφάνειά τους, η αξιόπιστη εκτίμηση της βοσκοϊκανότητας τους, η λιβαδική κατάσταση και να καταστεί δυνατή η διαίρεσή τους σε λιβαδικές μονάδες, οι οποίες θα κατανεμηθούν στη συνέχεια στους κτηνοτρόφους, ούτως ώστε να εξατομικευτεί η χρήση τους.

Με την εκτέλεση του έργου θα καθοριστούν τα έργα υποδομής και οι βελτιώσεις βλάστησης που θεωρούνται απαραίτητες για την ανάπτυξη των βοσκήσιμων γαιών και την αύξηση της βοσκοϊκανότητάς τους.

Το Διαχειριστικό Σχέδιο  Βόσκησης ολοκληρώνεται µμε τον υπολογισμό του κόστους ανάπτυξης και την οργάνωση της διαχείρισης των βοσκήσιμων γαιών και του ζωικού κεφαλαίου.

Οι πόροι χρηματοδότησης του Έργου θα προέλθουν:  α) από την είσπραξη των τελών βόσκησης της κάθε Περιφέρειας και β) από πόρους του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός επισήμανε τη σημασία που έχει για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας η υπογραφή της συγκεκριμένης προγραμματικής σύμβασης και συνέδεσε την ελληνική κτηνοτροφία με την προώθηση του brand της «Ελληνικής Διατροφής»:

«Για την Περιφέρεια, αλλά και για το Υπουργείο η προώθηση και ολοκλήρωση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης συνιστά μείζονα προτεραιότητα γιατί διασφαλίζει την ορθολογική χρήση των βοσκοτόπων, έτσι ώστε   να επέλθει κάποια στιγμή  ο εκσυγχρονισμός του αγροτικού χάρτη της Ελλάδας  με στόχο την ανάταξη της κτηνοτροφίας στην πατρίδα μας» δήλωσε μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Υπουργός.

«Εμείς θέλουμε τη συνεργασία σας, θέλουμε τη βοήθειά σας» δήλωσε από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης, αναφέροντας:

«Επίσης και με τα εγγειοβελτιωτικά έργα που είναι να κάνουμε στην Κρήτη, θα δώσουμε και μία ανάσα στα χωριά μας για να παραμείνουν κάτοικοι στα χωριά και να βγάλουμε τα ποιοτικά προϊόντα που πραγματικά έχουν ένα «Βrand name» σε όλο τον κόσμο. Το γνωρίζετε πολύ καλά, αλλά χρειάζεται και η βελτίωση, η ποιότητα, η ταυτότητα και να είναι ανταγωνιστικά. Και θέλουμε τη βοήθειά σας και την συνεργασία σας».

Το έργο  για την «Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης της Περιφέρειας Κρήτης» αφορά στη σύνταξη μελετών διαχείρισης των βοσκήσιμων γαιών, οι οποίες θα έχουν ως επιδίωξη την αειφορική αξιοποίηση τους, προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας  και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει