Με επιτυχία η διαδικτυακή ημερίδα “Ευκαιρίες χρηματοδότησης για τους πολιτιστικούς φορείς της Κρήτης”

115

Με μεγάλη  συμμετοχή   ενδιαφερόμενων από  τον χώρο της Τέχνης και του πολιτισμού ολοκληρώθηκε, την Πέμπτη 21  Ιανουαρίου 2021 η διαδικτυακή ημερίδα (webinar) με τίτλο «Ευκαιρίες  χρηματοδότησης για τους πολιτιστικούς φορείς της Κρήτης», το πρόγραμμα  Δημιουργική Ευρώπη.

Στην διαδικτυακή ημερίδα που διοργάνωσε το Πολιτιστικό Συνεδριακό  Κέντρο Ηρακλείου, στο πλαίσιο του κύκλου των Εκπαιδευτικών  Προγραμμάτων 2021 σε συνεργασία με το Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη  Ελλάδας, που υπάγεται στο Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης της Διεύθυνσης  Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Πολιτισμού και  Αθλητισμού, παρουσιάστηκαν οι εργασίες του Προγράμματος Δημιουργική  Ευρώπη, του μοναδικού ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού προγράμματος  αποκλειστικά για τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα, καθώς και οι  δυνατότητες των δημιουργών και κατά τόπους πολιτιστικών φορέων για ανάπτυξη και εδραίωση των καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών τους δράσεων, τόσο στο εγχώριο όσο και στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Οι προκλήσεις και οι περιορισμοί που προξένησε η πανδημία, οι γραφειοκρατικές δυσκολίες, τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα σε τρέχουσα ισχύ με θέμα τον πολιτισμό και την εκπαίδευση, ο λειτουργικός ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη ειδικευμένης τεχνογνωσίας και συμβουλευτικής για ενδυνάμωση των κατά τόπους πολιτιστικών και εκπαιδευτικών φορέων, με τρόπους που ισχυροποιούν και βελτιώνουν ταυτόχρονα το σύνολο της τοπικής κοινωνίας είναι ορισμένα μόνο από τα ζητήματα που συζητήθηκαν στο πλαίσιο των εισηγήσεων που παρουσιάστηκαν και στη συζήτηση που ακολούθησε αυτών.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει