CALLOS για τα μνημεία της Αθήνας, με τη συνδρομή του ΙΤΕ

204

Η πρώτη ενδιάμεση διαδικτυακή συνάντηση του έργου CALLOS- «Ανοιχτό Εργαστήριο Συντήρησης των Μνημείων της Αθήνας με τεχνολογίες Laser και LIDAR», πραγματοποιήθηκε με επιτυχία τη Δευτέρα 07 Δεκεμβρίου 2020, κατά την οποία οι συνεργαζόμενοι φορείς παρουσίασαν το έργο τους και συντονίστηκαν για τις μελλοντικές τους δράσεις.

Στο έργο CALLOS συμπράττουν η Εφορεία Αρχαιοτήτων της Πόλης των Αθηνών (ΕΦΑΠΑ), το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας(ΙΗΔΛ-ΙΤΕ) και η εταιρεία Raymetrics A.E.

Βασικός στόχος του έργου είναι η εφαρμογή καινοτόμων διαγνωστικών μεθόδων και διαδικασιών συντήρησης, οι οποίες βασίζονται σε προηγμένες τεχνολογίες οπτικής και λέιζερ κι έχουν ως πεδίο δράσης εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της πόλης των Αθηνών.

Επιπροσθέτως, το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός Ανοικτού Εργαστηρίου Συντήρησης (ΑΕΣ) το οποίο θα επιτρέπει, αφενός στους επιστήμονες και ερευνητές να εφαρμόσουν, in-situ, καινοτόμες πρακτικές που έχουν μελετηθεί και αναπτυχθεί στο εργαστήριο, και αφετέρου στους αρχαιολόγους και συντηρητές αρχαιοτήτων να ενισχύσουν τη διάχυση των δραστηριοτήτων τους τόσο προς το εξειδικευμένο, όσο και προς το ευρύ κοινό.

Παράλληλα, με την υποστήριξη του Κέντρου Πολιτισμικής Πληροφορικής του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων (CCI-ISL) του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ (ΙΠ-ΙΤΕ) θα αναπτυχθεί ένα ψηφιακό αποθετήριο, το οποίο θα φιλοξενήσει το σύνολο των αποτελεσμάτων των νέων μεθόδων και θα είναι προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας του έργου.

Τo CALLOS καλείται να δείξει στο ευρύ κοινό ότι τα λέιζερ δεν ανήκουν μόνο σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας αλλά και ότι, ανάμεσα στην πληθώρα των εφαρμογών τους, μπορούν με κατάλληλες επιστημονικές μεθόδους και διατάξεις να αναλύουν, χαρτογραφούν, καθαρίζουν κι εν τέλει προστατεύουν τα μνημεία.

Παράλληλα, το έργο θα ρίξει περισσότερο φως στην παρουσία και τη δράση ενός ολόκληρου μικρο-βιόκοσμου που άλλοτε δρα παρασιτικά και άλλοτε συμβιώνει αρμονικά με τα αρχαία μάρμαρα και θα βοηθήσει στην ανάπτυξη μεθοδολογίας για την κατάλληλη διάγνωση, ανάλυση και αντιμετώπισή του.

Οι επιστήμονες αναφέρουν πως «εμπλέκοντας το κοινό στις εργασίες του CALLOS, ευελπιστούμε ότι μετέχουμε με τον δικό μας μάχιμο τρόπο στην κατανόηση της αξίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και την διατήρησή της αφενός ως προτεραιότητα στο μυαλό των ανθρώπων αλλά και αφετέρου ως κρατική υποχρέωση ανάμεσα στις πολιτικές που σχεδιάζονται».

Το Ανοικτό Εργαστήριο Συντήρησης (ΑΕΣ) θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις της ΕΦΑΠΑ στο κέντρο της Αθήνας. Οι πόρτες και διαδικτυακές πύλες του ΑΕΣ του CALLOS αναμένεται να ανοίξουν για το κοινό σε 2 περίπου χρόνια και η ερευνητική ομάδα ανυπομονεί να μεταλαμπαδεύσει την αποκτηθείσα γνώση σε μια μοναδική εμπειρία επικοινωνίας με τη διαχρονική λάμψη των μνημείων της πόλης των Αθηνών.

Το έργο CALLOS

Το έργο CALLOS υλοποιείται στο πλαίσιο της Ειδικής Δράσης «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου MIS- 5056208).

Συντονιστής του Έργου έχει οριστεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών ενώ την επιστημονική εποπτεία έχει το εργαστήριο εφαρμογών φωτονικής στην Πολιτιστική Κληρονομιά (Photonics For Heritage Science, PhoHS) του ΙΗΔΛ-ΙΤΕ. Το έργο θα διαρκέσει τριάντα έξι μήνες (Ημερομηνία έναρξης στις 28-02-2020).

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει