ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Χαμηλό ιικό φορτίο σε 5 πόλεις

157

Σε χαμηλό έως οριακά ανιχνεύσιμο επίπεδο, κυμαίνονται οι δείκτες των ιικών φορτίων στην Κρήτη, με βάση τα αθροιστικά στοιχεία του εργαστηριακού ελέγχου στα δείγματα αστικών λυμάτων του νησιού, που αποτελούν πολύτιμο εργαλείο χαρτογράφησης της εξέλιξης της πανδημίας στον τόπο μας.

Αυξημένο ιικό φορτίο βρέθηκε στο μοναδικό́ δείγμα από́ την περιοχή́ Παλαίκαστρου Σητείας, που εντάχθηκε στη διαδικασία ελέγχου, μετά την έκρηξη κρουσμάτων που εντοπίστηκαν στην περιοχή.

Ωστόσο, παρά τις γενικές καλές τιμές, στη μεγάλη εικόνα που αφορά το νησί, τα αποτελέσματα αυτά, μόνο εφησυχασμό δεν επιτρέπουν, καθώς η όλη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με την πανδημία είναι εξαιρετικά ευμετάβολη, και έχει γίνει σε όλους αντιληπτή η τεράστια ευκολία διασποράς και μετάδοσης του ιού.

Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία των εργαστηριακών ελέγχων 18/11/2020 έ́ως 5/1/2021

Με βάση τις επίσημες ανακοινώσεις, το χρονικό́ διάστημα από́ 18/11/20 έως 5/1/2021 έχουν ελεγχθεί́ στο ΠΕΔΥ Κρήτης 50 δείγματα από́ τις ΔΕΥΑ Χανίων, Ρεθύ́μνης, Ηρακλείου, Αγίου Νικολάου, Σητεί́ας. Εκτός της σταθερής παρακολούθησης, πρόσφατα προστέθηκε (κατόπιν αιτήματος) και εργαστηριακός έλεγχος από́ την περιοχή́ Παλαί́καστρου Σητεί́ας μετά τη συρροή́ κρουσμάτων που εντοπίστηκαν στην περιοχή́ τις τελευταίες ημέρες.

Από́ τις πρώτες δειγματοληψίες ανιχνεύτηκε και συνεχίζει να ανιχνεύεται ιικό RNA στις ΕΕΛ Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων. Τα έως 5/1/2021 αποτελέσματα στις 3 παραπάνω ΕΕΛ έδειξαν χαμηλό́ έως πολύ́ χαμηλό́ ιικό φορτίο, με ελάχιστες αυξομειώσεις/διακυμάνσεις.

Τα αρχικά́ δείγματα (26-11/2020 έως 3/12/2020) στην ΕΕΛ Αγ. Νικολά́ου ήταν αρνητικά,́ ενώ́ στα δείγματα από́ 7/12/2020 έως 5/1/2021 βρέθηκε χαμηλό́ ιικό φορτίο. Όλα τα δείγματα στην ΕΕΛ Σητείας, ήταν αρνητικά́, ενώ́ στο τελευταίο δείγμα (5/1/2021) βρέθηκε χαμηλό́ ιικό φορτίο.

Αυξημένο ιικό φορτίο βρέθηκε στο μοναδικό́ δείγμα από́ την περιοχή́ Παλαί́καστρου Σητείας.

Ο έλεγχος του ιικού φορτίου ασπίδα προστασίας της κοινωνίας

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακώ́ν ελέγχων για την ανί́χνευση του SARS-CoV-2 σε δείγματα αστικώ́ν λυμάτων της Κρή́της, αν μη τι άλλο αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στα χέρια της επιστήμης, που έρχεται να καταγράψει με τρόπο συγκροτημένο τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στον τόπο μας ενόψει του επικείμενου τρίτου κύματος της πανδημίας.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση που φέρει το κύρος της επιστημονικής υπογραφής της αναπληρώτριας καθηγήτριας Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιο Κρήτης και Επιστημονικής Υπεύθυνης του ΠΕΔΥ Κρήτης κ. Άννας Ψαρουλάκη, η ανίχνευση γενετικού υλικού του κοροναϊού  SARS-CoV-2 και ο προσδιορισμός του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έχει προκαλέσει διεθνώς ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθότι θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό επιδημιολογικό εργαλείο όσον αφορά την εκτίμηση της διασποράς του ιού στην κοινότητα καθώς και την τάση αυτής (αυξητική, επίπεδη, πτωτική) εργαλείο έγκαιρης προειδοποίησης και απόκρισης κατά την επανεμφάνιση του ιού μετά από μία περίοδο ύφεσης.

Στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης, συνεργασίας μεταξύ του ΕΟΔΥ και του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ειδικός Λογαριασμός ΚονδυλίωνΈρευνας – ΕΛΚΕ-ΠΚ), υλοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του ΕΟΔΥ έργο: «Παρακολούθηση των αστικών αποβλήτων ως εργαλείο έγκαιρης προειδοποίησης εμφάνισης και εξέλιξης της Covid-19». Το αντικείμενο του έργου υλοποιείται από το Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Κρήτης (ΠΕΔΥ Κρήτης) στην Ιατρική Σχολή του Παν/μιου Κρήτης.

Η διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων για την ανίχνευση του SARS-CoV-2 σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) της Περιφέρειας Κρήτης ξεκίνησε στις 18/11/2020. Επιλέχθηκαν οι ΕΕΛ 5 μεγάλων δήμων της Περιφέρειας Κρήτης (Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου, Αγ. Νικολάου καιΣητείας).

Για την καλύτερη υλοποίηση του έργου έχουν υπογράφει μνημόνια συνεργασίας μεταξύ του ΠΕΔΥ Κρήτης και των αντίστοιχων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ).

Λαμβάνονται δείγματα σε τακτική βάση (δύο φορές/εβδομάδα) από τις αντίστοιχες τοπικές μονάδες επεξεργασίας λυμάτων. Η συλλογή και η μεταφορά των δειγμάτων γίνεται σύμφωνα με πρωτόκολλα της διεθνούς βιβλιογραφίας και κάθε δείγμα συνοδεύεται από δελτίο δειγματοληψίας στο οποίο αναγράφονται οι παράγοντες, οι οποίοι δύναται να επηρεάσουν την παρουσία του ιού. Ο εργαστηριακός έλεγχος (μοριακή ανίχνευση και ποσοτικοποίηση ιικού RNA) γίνεται βάσει των οδηγιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και του Αμερικάνικου Κέντρου Ελέγχου Λοιμώξεων (CDC).

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει