Αυτό είναι το πιστοποιητικό εμβολιασμού

96

Στη δημοσιότητα δόθηκε αντίγραφο του πιστοποιητικού, το οποίο θα λαμβάνει ο πολίτης μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού του.

Στο πιστοποιητικό θα αναγράφονται οι ημερομηνίες της πρώτης και της δεύτερης δόσης του εμβολιασμού, ο τύπος του εμβολίου, καθώς και το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός ΑΜΚΑ του πολίτη.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει