Συνάντηση για τα ύδατα

164

«Ο τομέας των υδάτων διαθέτει μεγάλο δυναμικό για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που μπορούν να εξαχθούν, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ανάπτυξης, απασχόλησης και επιχειρηματικότητας» ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Κρήτης επί Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Γιώργος Αλεξάκης στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος iWATERMAP.

Το έργο iWATERMAP στοχεύει στη βελτίωση των πολιτικών διαχείρισης των υδάτων μέσω της καινοτομίας στην τεχνολογία του νερού. Επιδιώκει τη σύμπραξη επιχειρήσεων, δημόσιων φορέων και επιστημονικής κοινότητας για την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων που αναμένεται να επιφέρει η κλιματική αλλαγή μέσω της απειλής των διαθέσιμων πόρων ύδατος.

Εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης συμμετείχαν επίσης οι Ν. Ξυλούρης Εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Περιβάλλοντος και Αντώνης Παπαδάκης, αναπληρωτής προϊστάμενος Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής και συντονιστής του προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης παρουσιάστηκαν οι προτεινόμενες δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης στον τομέα της «έξυπνης» διαχείρισης των υδάτων καθώς και καλές πρακτικές. Συζητήθηκαν επίσης ο ρόλος της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού στη διαχείριση αποβλήτων και στην ασφάλεια, ποιότητα και υγιεινή των υδάτων.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει