“ΕΥΦΥΗ” ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ: Το σχέδιο στάσης της Περιφέρειας για τη διαχείριση αποβλήτων

254

Με την παρουσία του σχεδίου δράσης της Περιφέρειας ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις της ομάδας ενδιαφερόμενων φορέων, αναφορικά με το έργο WINPOL – «Ευφυή» Συστήματα και Πολιτικές στη διαχείριση αποβλήτων.

Τη συνάντηση οργάνωσε και συντόνισε η Περιφέρεια Κρήτης δια ζώσης και διαδικτυακά στα γραφεία της Περιφέρειας, σηματοδοτώντας τη λήξη της Α’ φάσης του έργου, που αφορούσε τη φάση εκμάθησης και ανταλλαγής καλών πρακτικών.

Τη συζήτηση άνοιξε ο εντεταλμένος για το Περιβάλλον περιφερειακός σύμβουλος, Νίκος Ξυλούρης, τονίζοντας τη σημασία της υλοποίησης στην πράξη των έξυπνων και δοκιμασμένων πρακτικών άλλων προηγμένων κρατών που θα εξελίξουν τη δική μας διαδικασία διαχείρισης αποβλήτων και για το ρόλο της Περιφέρειας να προωθεί και να διευκολύνει την εγκαθίδρυση της Διαλογής στην Πηγή.

Στην τηλεδιάσκεψη παρουσιάστηκε το οριστικοποιημένο Σχέδιο Δράσης από την Περιφέρεια Κρήτης προς τα ενδιαφερόμενα μέλη (εκπρόσωποι Δήμων και ΦΟΔΣΑ, TEE, ελεύθεροι επαγγελματίες, κλπ) και συζητήθηκαν τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην υλοποίηση αυτού, η οποία θα λάβει χώρα κατά την Β’ φάση του έργου, τα έτη 2021 και 2022.

Το Σχέδιο Δράσης αναλυτικά περιλαμβάνει τις εξής 4 βασικές δράσεις:

1η δράση: Δημιουργία συστήματος συλλογής δεδομένων διαχείρισης αποβλήτων. Το case study θα αποτελέσει ο Δήμος Ηρακλείου, που είναι επίσης εταίρος του έργου.

2η δράση: Δημιουργία πλατφόρμας παρακολούθησης συλλογής αποβλήτων σε επίπεδο Δήμου. Το case study θα αποτελέσει ο Δήμος Ηρακλείου, σε συνδυασμό με τη δράση 1.

3η δράση: Δημιουργία πλατφόρμας για την παρακολούθηση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των πράσινων σημείων που θα αρχίσουν σταδιακά να λειτουργούν στην Κρήτη.

4η δράση: ένταξη δράσεων PAYT (συστημάτων πληρώνω όσο πετάω) για χρηματοδότηση στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2021-2027.

Η χρέωση των αποβλήτων με βάση το βάρος τους αποτελεί πλέον απαίτηση του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, που εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020.

Το Σχέδιο Δράσης οριστικοποιήθηκε με την συνεισφορά όλων των εμπλεκόμενων φορέων του έργου. Βασικό συμπέρασμα είναι ότι οι δράσεις αυτές μπορούν να συμβάλουν εμπράκτως στο να υποστηριχθούν συγκεκριμένες, βιώσιμες λύσεις, που σκοπό έχουν την βελτίωση των περιφερειακών και τοπικών πολιτικών διαχείρισης των στερεών αστικών αποβλήτων, μέσω της προώθησης χρήσης ευφυούς εξοπλισμού συλλογής, με στόχο τη δίκαιη χρέωση στον πολίτη, συμβάλλοντας σημαντικά στην ελαχιστοποίηση των αποβλήτων στις πόλεις και γενικότερα στην Περιφέρεια Κρήτης.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει