Καλό είναι να διατηρηθεί η επαφή των παιδιών με την εκπαιδευτική διαδικασία

102

Όσο τα σχολεία παραμένουν  κλειστά καλό τα παιδιά να διατηρούν επαφή με την εκπαιδευτική διαδικασία έστω και μέσω της τηλεκπαίδευσης.

Ωστόσο, για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας (4-6 ετών) είναι απαραίτητο οι γονείς να τα εξοικειώσουν με τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων και να γίνει σαφής διαχωρισμός της χρήσης αυτών για εκπαίδευση από τη χρήση για ψυχαγωγία.

Είναι σημαντικό, επίσης, να λάβουμε υπόψη ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μπορούν να παραμείνουν συγκεντρωμένα για περιορισμένο χρόνο (5-15 λεπτά) και ότι ο χρόνος που λαμβάνει χώρα η τηλεκπαίδευση είναι συνήθως ο χρόνος του μεσημεριανού ύπνου ή της ξεκούρασης, οπότε φροντίζουμε να κάνουν συχνά διαλείμματα και δείχνουμε κατανόηση στις όποιες αντιδράσεις τους.

Είναι βοηθητικό να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας και στα παιδιά ότι η πανδημία είναι μια παροδική κατάσταση και ότι η τηλεκπαίδευση είναι χρήσιμη σε περιόδους κρίσης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη διά ζώσης εκπαίδευση.

Τα παιδιά γενικά επιδεικνύουν μεγαλύτερη ψυχική ανθεκτικότητα από τους μεγάλους, ωστόσο, στην παρούσα φάση μπορεί να παρουσιάσουν άγχος, θλίψη, θυμό, φόβο, ευερεθιστότητα, γκρίνια, εκρήξεις και αντιδραστική συμπεριφορά.

Μικρότερα παιδιά είναι πιθανό να παρουσιάσουν έντονη προσκόλληση στο άτομο που τα φροντίζει και παλινδρόμηση σε συμπεριφορές που είχαν ξεπεράσει, όπως νυχτερινή ενούρηση, προβλήματα ύπνου ή διατροφής, άγχος αποχωρισμού από τους γονείς, κοιλιακά άλγη και άλλα σωματικά ενοχλήματα κλπ.

Σε περίπτωση που τα συμπτώματα είναι έντονα και παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα  απευθυνόμαστε σε ειδικούς ψυχικής υγείας  ή καλούμε τις γραμμές υποστήριξης παιδιών και εφήβων.

  • Γραμμή SOS 1056
  • Γραμμή στήριξης Παιδιών και Εφήβων 116111
  • Γραμμή “Μαζί για το Παιδί” 11525
  • Γραμμή βοήθειας ΕΟΔΥ 1135.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει