Η έρευνα και η συντήρηση έργων τεχνης κοντά στο ευρύ κοινό

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΩΤΕΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΙΤΕ

529

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου ΠΡΩΤΕΑΣ «Προηγμένο σύστημα συλλογής και διαχείρισης αναλυτικών δεδομένων για την ανοιχτή προς το κοινό τεκμηρίωση, και συντήρηση ζωγραφικών έργων τέχνης μεγάλων διαστάσεων, ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Η βασική ιδέα του έργου είναι να φέρει το ευρύ κοινό πιο κοντά στο έργο του συντηρητή και του ερευνητή έργων τέχνης και μέσα από αυτό στα υλικά και τις τεχνικές, στο ιστορικό πλαίσιο ενός έργου τέχνης, καθώς και στο μήνυμα και την έκφραση του δημιουργού. Σημαντικό για την υλοποίηση αυτής της ιδέας, είναι να δημιουργηθεί ένας ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ επιμελητών, συντηρητών και ερευνητών.

Το έργο ΠΡΩΤΕΑΣ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (Β’ Κύκλος).

Η σύγχρονη τεχνολογία υποστηρίζει αυτή την επικοινωνία μέσω α) φορητών αναλυτικών συσκευών β) ευέλικτων ρομποτικών διατάξεων και γ) προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων που επιτρέπουν μια ολοκληρωμένη και καινοτόμο προσέγγιση στην τεκμηρίωση, διαχείριση και παρουσίαση των πληροφοριών που συλλέγονται κατά τη συντήρηση των έργων τέχνης.

Οι επιστήμονες που συμμετείχαν στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου ΠΡΩΤΕΑΣ «Προηγμένο σύστημα συλλογής και διαχείρισης αναλυτικών δεδομένων για την ανοιχτή προς το κοινό τεκμηρίωση, και συντήρηση ζωγραφικών έργων τέχνης μεγάλων διαστάσεων με συμμετοχή του ΙΤΕ
Οι επιστήμονες που συμμετείχαν στην εναρκτήρια συνάντηση

Κεντρικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη της υποδομής Εργαστήριου Ανοικτής Θέασης (ΕΑΘ) σε χώρους της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου (ΕΠΜΑΣ). Στο εργαστήριο αυτό θα φιλοξενούνται καινοτόμα αναλυτικά συστήματα από το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ και το Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», για την εφαρμογή συνδυαστικών πρωτοκόλλων τεχνικών απεικόνισης και φασματοσκοπίας in situ. Τα συστήματα αυτά θα ενσωματώσουν και αναβαθμίσουν την τρέχουσα μεθοδολογία τεκμηρίωσης και συντήρησης που εφαρμόζεται στην ΕΠΜΑΣ για την ολοκληρωμένη μελέτη ζωγραφικών έργων.

Συντονιστικό ρόλο στο εγχείρημα παίζει το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) του ΙΤΕ το οποίο, σε συνεργασία με τις εταιρείες PRINTEC και Up2Metric, θα αναπτύξει το σύστημα για την ελεγχόμενη προσέγγιση των αναλυτικών συσκευών μαζί με τους χρήστες τους σε κάθε σημείο του ζωγραφικού έργου, υπό συνθήκες που διασφαλίζουν ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία, καθώς επίσης και εύχρηστη καταγραφή, διαχείριση και παρουσίαση μεγάλου όγκου πληροφορίας και δεδομένων.

Το εγχείρημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία και αναγκαιότητα στην περίπτωση ζωγραφικών έργων πολύ μεγάλων διαστάσεων, τα οποία μέχρι σήμερα δεν ήταν εφικτό να μελετηθούν με τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Ένα τέτοιο εμβληματικό παράδειγμα είναι η ελαιογραφία του C. Muller «30η Μαρτίου 1814» διαστάσεων 4,45×8,45 μέτρα, από τα σημαντικότερα έργα της επανέκθεσης της ΕΠΜΑΣ, η συντήρηση και παρουσίαση του οποίου εμπνέει και το συγκεκριμένο έργο.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει