Η ΠΕΔ ζητά παράταση για τις υπηρεσίες δόμησης

187

Με επιστολή της, μετά και από προφορική ενημέρωση και διατύπωση προτάσεων,  προς το Υπουργείο Εσωτερικών και την ΚΕΔΕ, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης ζητά να δοθεί χρονική παράταση στην υποχρέωση των Δήμων να συστήσουν Υπηρεσίες Δόμησης( ΥΔΟΜ) από 1η Νοεμβρίου 2020.

Η παράταση αυτή κρίνεται απολύτως αναγκαία καθώς το σύνολο σχεδόν των Δήμων (κυρίως Περιφερειακών και Μικρών) που μέχρι σήμερα δε διαθέτουν Υπηρεσία Δόμησης, λόγω της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού, δε θα μπορέσουν να προχωρήσουν σε σύσταση και λειτουργία της συγκεκριμένης Υπηρεσίας.

Θα απαιτηθεί δε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να συναφθούν διαδημοτικές ή διαβαθμιδικές συνεργασίες μεταξύ των ΟΤΑ, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, σε περίπτωση διαπίστωσης αδυναμίας λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόμησης από ένα Δήμο όπως προβλέπεται από το Νόμο .

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα οι Δήμοι που δεν έχουν Υπηρεσία Δόμησης, υποστηρίζονται διοικητικά από το Δήμο της έδρας του νομού ή από άλλο εγγύτερο Δήμο.

 Στελέχωση των Δήμων

Τέλος η ΠΕΔ Κρήτης προτείνει στο Υπουργείο Εσωτερικών να εξετάσει τη στήριξη και ενίσχυση των υφιστάμενων Υπηρεσιών Δόμησης των Δήμων με εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό (μηχανικών και άλλων ειδικοτήτων) που θα διατεθεί μέσω της ΕΕΤΑΑ στους Δήμους και μετά να κάνει Προγραμματική Συμφωνία μαζί τους, προκειμένου αφενός να ενισχυθούν οι Δήμοι που έχουν ΥΔΟΜ και να αποφευχθούν δεκάδες προγραμματικές συμβάσεις που θα έχουν πολλές γραφειοκρατικές δυσκολίες και αφετέρου να επιτευχθεί ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει