Ο Ευρ. Κουκιαδάκης για τον ΕΣΔΑΚ

99

Επιστολή προς το δήμαρχο Ηρακλείου Βασίλη Λαμπρινό αποστέλλει ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Συν – εργασία για το Ηράκλειο» Ευριπίδης Κουκιαδάκης, αναφορικά με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής να ασκήσει ανακοπή και αίτηση αναστολής της 346/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, με την οποία υποχρεώνεται ο Δήμος Ηρακλείου να καταβάλλει στον Ενιαίο Σύνδεσμο  Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης,  το ποσό των 283.833,48 ευρώ εντόκως από  της επιδόσεως μέχρι την εξόφληση,  το οποίο αφορά ανείσπρακτες εισφορές των ετών 2010 και 2011.

Όπως αναφέρει ο κ. Κουκιαδάκης, η «νομική υπηρεσία, ορθώς κατά την άποψη μου, εισηγήθηκε την  λήψη της παραπάνω αποφάσεως, λαμβάνοντας  υπόψη της τα στοιχεία που  έθεσε στη διάθεση  της η οικονομική υπηρεσία του Δήμου».

Ο επικεφαλής της παράταξης ωστόσο, υποστηρίζει ότι επειδή οι εισφορές  αυτές δεν έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα από το Δήμο Ηρακλείου , θεώρησε  αναγκαία τη νομική και ουσιαστική  προσέγγιση του  θέματος – ακούγοντας και την άποψη  του προέδρου  του Οργανισμού- αλλά κυρίως γιατί ο θεσμός της παραγραφής των υποχρεώσεων, αν και νόμιμος, λαμβάνεται μάλιστα αυτεπάγγελτα  υπόψη από το Δικαστήριο, δεν  αρμόζει στην ηθική της αυτοδιοίκησης, και ιδίως στις σχέσεις της με τον Οργανισμό.

Ο κ. Κουκιαδάκης, αφού εκφράζει τις επιφυλάξεις του, υποστηρίζει ότι «η παραγραφή  διεκόπη στις 10-01-2015  και δεν  είχε συμπληρωθεί ό χρόνος της πενταετούς παραγραφής κατά  την έκδοση της  υπ΄αρ.286/31/12/2018 πράξης βεβαίωσης  η απαίτηση του ΕΣΔΑΚ  είναι βάσιμη κατά την άποψη μου  και η παραπάνω Διαταγή Πληρωμής άμεσα εκτελεστή, με ότι αυτό συνεπάγεται για την αξιοπιστία του Δήμου. Πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι,  το Διοικητικό Πρωτοδικείο  απέρριψε  το αίτημα του Δήμου για την έκδοση προσωρινής διατάξεως. Η απόρριψη του προηγούμενου αιτήματος, χωρίς να προδιαγράφει την  τελική έκβαση της δίκης, αποτελεί  μία πρόσθετη, εξαιρετικού ενδιαφέροντος δικαστική κρίση  που οφείλουμε να συνεκτιμήσουμε, γιατί τώρα πλέον δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι δεν γνωρίζουμε».

Ο επικεφαλής της παράταξης καταλήγει λέγοντας ότι προτείνει το αυτονόητο κατά την άποψη του, δηλαδή «να αναλάβουμε την ευθύνη που μας αναλογεί,   να συζητηθεί  το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή, την αξιοπιστία της οποίας πρέπει να διαφυλάξουμε, προκειμένου να συνεκτιμήσει τις αποφάσεις της, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα άγνωστα κατά την λήψη των παραπάνω αποφάσεων της δεδομένα και εν συνεχεία στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να παραιτηθούμε  όχι μόνον από τα δικόγραφα αλλά και του δικαιώματος αναγνωρίζοντας την υποχρέωση μας αυτή».

Ο κ. Κουκιαδάκης υποστηρίζει πως η διαιώνιση της δικαστικής εκκρεμότητας άλλωστε, εκτός του ότι επιβαρύνει το Δήμο με τόκους και δικαστικές δαπάνες δεν επιτρέπει στο δήμο Ηρακλείου να ενταχθεί στο πρόγραμμα «Αξία», οπότε «η όποια ολιγωρία  επ’ αυτού αγγίζει τα όρια της απιστίας εις βάρος του Δήμου, αν έχει ως συνέπεια την απώλεια του προγράμματος, ο οποίος θα κληθεί  να καταβάλλει έντοκα τα οφειλόμενα, χωρίς να αποκλείονται οι ατομικοί καταλογισμοί, σε όσους από μας συμβάλλουν στη διαιώνιση της εκκρεμότητας».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει