Νέο πρόσωπο στο Δ.Σ. του Σ.Ε.Α.Ν.Η.

124

Την 8η Οκτωβρίου 2020 συηνεδρίασε, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Ηρακλείου (Σ.Ε.Α.Ν.Η.) μετά το θάνατο του μέλους του Εφ. Ταγματάρχη ΠΒ Θεμιστοκλή Θέμελη, προκειμένου να αντικατασταθεί με το αμέσως επόμενο αναπληρωματικό μέλος, που είχε προκύψει από τις εκλογές που είχαν γίνει την 18η Μαρτίου 2018. Το νέο Δ.Σ. έχει ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Κρουσταλάκης Παντελής Εφ. Λοχαγός ΜΧ

Αντιπρόεδρος: Αγγελιδάκης Κων/νος Εφ. Ανθυπολοχαγός ΠΖ

Γεν.Γραμματέας: Βελεγράκης Στυλιανός Εφ. Ανθυπίλαρχος ΤΘ

Ταμίας: Τσαΐνης Κυριάκος Εφ. Λοχαγός ΠΖ

Μέλη: Κουτάντος Ηρακλής Εφ. Λοχαγός ΔΒ, Αθανασάκης Γεώργιος Εφ. Υπίλαρχος ΤΘ, Φουντουλάκης Χαράλαμπος Εφ. Ανθυπολοχαγός ΠΖ, Τερζάκης Κων/νος Εφ. Ανθυπίατρος ΥΓ, Κοπιδάκης Ιωάννης Εφ., Ανθυπολοχαγός ΠΒ.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει