ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ COVID-19: Ζητούν τροποποίηση κριτηρίων για την ενίσχυση

272

Εστιασμένες τροποποιήσεις στα κριτήρια του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης από την Περιφέρεια Κρήτης, των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 ζητούν με κοινή παρέμβαση τους οι Πρόεδροι του Επιμελητηρίου Μ. Αλιφιεράκης, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Σ. Καρτέρης, της ΟΕΒΕΝΗ Χ. Λεκάκης, του Εμπορικού Συλλόγου Μ. Κουμαντάκης.

Οι εκπρόσωποι του κλάδου, αφενός εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την απόφαση της Περιφέρειας να ενισχύσει τις επιχειρήσεις, ωστόσο όπως εξηγούν θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές στα κριτήρια των επιχειρήσεων καθώς υπάρχουν παράπονα και προβληματισμοί για όσους αποκλείονται.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν «κατ’ αρχήν, σχετικά με τα κριτήρια βαθμολόγησης και δη το Κριτήριο Α3: Επίπτωση του Covid-19 στον Κύκλο Εργασιών της Επιχείρησης (το οποίο έχει και τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην τελική βαθμολογία (60%) ο τρόπος που είναι σχεδιασμένο δεν αντιμετωπίζει αναλογικά τις ζημιές που έχουν υποστεί οι διάφοροι κλάδοι.

Ο υπολογισμός του συγκεκριμένου κριτήριου  προκύπτει από τον τύπο (Κύκλος εργασιών Β τριμήνου 2019 / Κύκλος εργασιών Β τριμήνου 2020) Χ 6 . Έτσι μια επιχείρηση που έχει μείωση τζίρου 90% λαμβάνει 60 βαθμούς, ενώ μια επιχείρηση με μείωση τζίρου 80% λαμβάνει 30 βαθμούς και μια επιχείρηση με μείωση 50%, μόλις 12 βαθμούς.

Θεωρούμε ότι ο παραπάνω τρόπος υπολογισμού είναι άδικος και προτείνουμε για τις επιχειρήσεις που έχουν υποστεί μείωση τζίρου μεγαλύτερη του 30%, η βαθμολογία αυτού του κριτηρίου να είναι αναλογική με την μείωση του τζίρου τους.

Μια επιχείρηση που έχει μείωση τζίρου 90% να λαμβάνει 60 βαθμούς, ενώ μια επιχείρηση με μείωση τζίρου 80% να λαμβάνει 48 βαθμούς (60 Χ 80%), μια επιχείρηση με μείωση 70%, να λαμβάνει 42 βαθμούς (60 Χ 70%) και ούτω καθεξής.

Παράλληλα, για το εν λόγω Κριτήριο Α3 προτείνουμε να διευρυνθεί το εξεταζόμενο  διάστημα από τρίμηνο (1/4/2020 έως 30/06/2020) σε εξάμηνο (1/4/2020 έως 30/09/2020) αντίστοιχα  και για το 2019, προκειμένου  να αρθούν οι  ανισοκατανομές στη βαθμολογία και να καταστεί ορθολογικότερη η αξιολόγηση των επιχειρήσεων.

Επίσης, επειδή προβλέπεται να υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών επισημαίνουν κάποιες σημαντικές παραμέτρους, που αφορούν στην αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ καθώς είναι ανοιχτά μια σειρά προγραμμάτων. Επίσης πρέπει να δοθεί

παράταση τουλάχιστον τριάντα  ημερών καθώς παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στην εξυπηρέτησή των επιχειρήσεων στη ΔΟΥ και τα  Πρωτοδικεία, ενώ παράλληλα θα μπορέσουν τα λογιστήρια των επιχειρήσεων να υποβάλουν το ΦΠΑ του Γ’ τριμήνου 2020 (απλογραφικά βιβλία) και του Σεπτεμβρίου 2020.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει