Μόνο μετά από τηλεφωνικό ραντεβού η εξυπηρέτηση από τη ΔΟΥ Ηρακλείου

183

Από Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020  και μέχρι της εκδόσεως νεώτερης ανακοίνωσης, η συναλλαγή με τους φορολογούμενους  στην ΔΟΥ Ηρακλείου ,θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ για τις απολύτως αναγκαίες και επείγουσες υποθέσεις κατόπιν επιβεβαιωμένου τηλεφωνικού ραντεβού,σε εφαρμογή σχετικής εγκυγκλίου  με θέμα «Μέτρα και Ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κοροναϊού COVID-19» και με δεδομένο ότι ο Νομός Ηρακλείου έχει καταταχθεί στο υψηλό επίπεδο των προληπτικών μέτρων.

Όπως τονίζεται   οι δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος χρήσεων 2014 και προγενέστερα θα πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικά στην διεύθυνση της ΔΟΥ Ηρακλείου (Λεωφ. Κνωσού 255, 71 409 Ηράκλειο) με την ένδειξη στο Φάκελο: Για το Τμήμα Εισοδήματος. Οι   δηλώσεις κληρονομιών, δωρεών και μεταβίβασης ακινήτων θα πρέπει επίσης να αποστέλλονται με πλήρη φάκελο ταχυδρομικά στην παραπάνω διεύθυνση σύμφωνα με τις οδηγίες της Α.1137/2020.

Τυχόν αιτούμενα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κτλ θα αποστέλλονται στον φορολογούμενο αποκλειστικά μέσω e-mail και εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί, θα ορίζεται συνάντηση τηλεφωνικά ΕΦΟΣΟΝ κρίνεται απαραίτητη η φυσική παρουσία.

Ακολούθως παρατίθενται τα στοιχεία τηλεφωνικής επικοινωνίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στα οποία αποκλειστικά θα μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες την περίοδο αυτή:

E-mail: [email protected]

Προϊστάμενος : 2813-411109,

Τμήμα Φορολογικής Συμμόρφωσης (Εισόδημα): 2813-411261, 2813-411290, 2813-411203

Τμήμα Φορολογικής Συμμόρφωσης (ΦΠΑ): 2813-411145, 2813-411286

Τμήμα Φορολογικής Συμμόρφωσης (Αυτοκίνητα): 2813-411295

Τμήμα Μητρώου: 2813-411270, 2813-411122

Τμήμα Ελέγχου: 2813-411203, 2813-411209

Τμήμα Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης: 2813-411288, 2813-411127

Τμήμα Εσόδων – Συμψηφισμοί χρεών: 2813-411257

Τμήμα Παρακαταθηκών και Δανείων: 2813-411234

Τμήμα Πρωτοκόλλου: 2813-411235, 2813-411121

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει