Σημαντική χρηματοδότηση σε ερευνητικό σχήμα με επικεφαλής το ΙΤΕ

718

Τον συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας στον τομέα της ψηφιακής υγείας Hellenic Digital Health Cluster (HDHC) επέλεξε για χρηματοδότηση η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Ο συνεργατικός σχηματισμός αποτελεί μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και η υλοποίησή του γίνεται από το Κέντρο Εφαρμογών & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ.

Πρόκειται για έναν συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας που συγκεντρώνει τους πιο σημαντικούς φορείς του τομέα της ψηφιακής υγείας στην Ελλάδα στοχεύοντας στην περαιτέρω ανάπτυξή τους, στην ενίσχυση των δυνατοτήτων τους στην καινοτομία, και στην εξωστρέφειά τους.

Όραμα του HDHC είναι η ενδυνάμωση του ελληνικού οικοσυστήματος ώστε να ενταχθεί η χώρα ανάμεσα στις κυρίαρχες χώρες στον τομέα της ψηφιακής υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο HDHC συμμετέχουν 14 καινοτόμες και δυναμικές εταιρείες και δύο ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα (ITE και Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής – ΙΚΠΙ), τα εξής, Advantis Medical Imaging Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, Athens Eye Hospital, BIOEMTECH, COMPUTER SOLUTIONS, Γνώμων ΑΕ, iKnowHow, MEDIS ΑΕ, MCBS, MICRO’S LEADER AE, NEUROLINGO, ORamaVR AE, ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, SIBA SOFT AE και SIGMASOFT SA. Το HDHC είναι ανοιχτό να συνεργαστεί και με άλλες εταιρείες καθώς και με ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή υγεία, αν το επιθυμούν.

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / Δίκτυο ΠΡΑΞΗ ως συντονιστής της πρωτοβουλίας θα αναπτύξει ένα σύνολο υπηρεσιών που θα βοηθήσουν τα μέλη του HDHC να αναπτύξουν νέες ικανότητες και γνώσεις, να υλοποιήσουν επιχειρηματικές και τεχνολογικές δράσεις χάρη στις υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες, να υλοποιήσουν ενέργειες μεταφοράς τεχνολογίας, να αποκτήσουν πρόσβαση σε εκπαιδεύσεις για τις τελευταίες εξελίξεις και τις νέες προκλήσεις καθώς και σε ευκαιρίες χρηματοδότησης, κάνουν συνέργειες με στόχο την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, να χρησιμοποιήσουν την τεχνογνωσία, τις ικανότητες, τα δίκτυα και τους πόρους τους, να προωθήσουν την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και να δημιουργήσουν επαφές και ευκαιρίες συνεργασίας με διεθνείς εταιρείες.

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ διαθέτει πολυετή εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στην πληροφόρηση για ευκαιρίες χρηματοδότησης, στη συμβουλευτική υποστήριξη για την εξέλιξη και χρηματοδότηση μιας ιδέας, στην υποστήριξη αναζήτησης εταίρων, προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας, επιχειρηματικής ευφυίας και ανάπτυξης νέων προϊόντων και αγορών.

Υποστηρίζει καθημερινά επιχειρήσεις, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιώτες σε όλη την Ελλάδα. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ είναι υπεύθυνο για την ίδρυση, τον συντονισμό και την υποστήριξη των συνεργατικών σχηματισμών (cluster) Hellenic BioCluster (HBio), Hellenic Photonics Cluster (HPhos) και του Innovation Greece.

Το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας (CeHA) αποτελεί παραγωγική δραστηριότητα με απώτερο στόχο τη μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας στην παραγωγή για την παροχή άμεσης και αποτελεσματικής φροντίδας στο σημείο της ανάγκης. Αποστολή του είναι η ανάπτυξη καινοτόμων, φιλικών προς το χρήστη, εξατομικευμένων εργαλείων για τη στήριξη αποτελεσματικών και βιώσιμων υπηρεσιών υγείας για όλους.

Διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στην υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών έργων, και βαθιά γνώση του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Οι δραστηριότητες του CeHA αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του εργαστηρίου Υπολογιστικής Βιοϊατρικής με στόχο τη διαρκή μετεξέλιξη της έρευνας αιχμής σε εμπορικά προϊόντα. Λογισμικά του CeHA έχουν εγκατασταθεί και λειτουργήσει σε περισσότερες από 60 μονάδες υγείας στην Ελλάδα, ενώ διαθέτει πελάτες και στο εξωτερικό.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει