ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΔ ΣΤΟΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ: «Προχωρήστε τα έργα, κύριε πρωθυπουργέ»

212

Μια μακροσκελέστατη επιστολή με τίτλο «Προτάσεις – Προτεραιότητες για ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή» απέστειλε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.  Στο πλαίσιο της επιστολής, όπως αναφέρει ο κ. Κουράκης κατατίθενται μια σειρά από προτάσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, ενώ γίνονται αναφορές παράλληλα μεταξύ άλλων, στα μεγάλα έργα της Κρήτης, τον αγροτικό τομέα, αλλά και την καινοτομία.

Ειδικότερα σε εθνικό επίπεδο η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης προτείνει να προχωρήσει μια διεύρυνση και βελτίωση της πολιτικής ελαφρύνσεων προς τις επιχειρήσεις, μια συστηματική ανάπτυξη κι εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς και μια διαρκής και διευρυμένη συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Σε επίπεδο περιφέρεια Κρήτης, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων προκρίνει την επιτάχυνση των μεγάλων έργων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, μεταξύ των οποίων ο νέος Οδικός Άξονας Κρήτης, το αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλλι, η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής, η διασύνδεση αεροδρομίου ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ- Χανίων με το  λιμάνι Σούδας και ΒΟΑΚ, καθώς και η αξιοποίηση του υφιστάμενου αεροδρομίου Ηρακλείου. Η ΠΕΔ εκτιμά ότι η επιτάχυνση των έργων θα δημιουργήσει αναπτυξιακή δυναμική, θα αυξήσει το περιφερειακό ΑΕΠ και το εισόδημα και θα αναβαθμίσει το ήδη σοβαρό επενδυτικό ενδιαφέρον για το νησί μας.

Όπως τονίζει επίσης, κρίνεται απαραίτητο να εκπονηθεί ειδική αναπτυξιακή μελέτη με αντικείμενο: α) αναθεώρηση των πολεοδομικών χωροταξικών ρυθμίσεων, β) ανάδειξη των ευκαιριών ανάπτυξης και γ) προσδιορισμό των αναγκαίων υποστηρικτικών παρεμβάσεων στην ευρύτερη περιοχή του έργου του νέου Οδικού Άξονα Κρήτης.

«Ιδιαίτερα για το νέο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) πέρα από τις αδιαμφισβήτητες επιδράσεις στην αναπτυξιακή προσπάθεια, την ταχύτητα και την ποιότητα του μεταφορικού έργου θα επαναφέρει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών που έχει τρωθεί από την επικινδυνότητα του οδικού δικτύου» αναφέρεται στην επιστολή χαρακτηριστικά.

Σε σχέση με το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» η Περιφερειακή Ένωση Δήμων θεωρεί ότι προσφέρει σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες  και ευκαιρίες και πρέπει να αξιοποιηθεί σε έργα και υποδομές, ύδρευση, διαχείριση αστικών λυμάτων και στερεών αποβλήτων, smart cities, ενέργεια κλπ, διευκολύνοντας έτσι την μετάβαση σε ένα νέο σύγχρονο και αποτελεσματικό μοντέλο διαχείρισης με σοβαρές οικονομίες κλίμακας.

«Στο μοντέλο αυτό κυρίαρχη θέση θα έχει η ορθολογική  διαχείριση υδάτων και αποβλήτων-απορριμμάτων που αποτελούν ζητήματα μείζονος σημασίας για την Κρήτη που συνδέονται άμεσα με την προστασία του περιβάλλοντος.

Ήδη έχει εκδηλωθεί μεγάλο ενδιαφέρον από τους Δήμους της Κρήτης και έχουν κατατεθεί αξιόλογες προτάσεις» τονίζεται μεταξύ άλλων.

Σε σχέση με τον πρωτογενή τομέα η ΠΕΔ ζητά μια σειρά από μέτρα, τα οποία κωδικοποιούνται στα εξής:

Στήριξη των νέων αγροτών και των σύγχρονων επιχειρηματικών σχημάτων (οργανώσεις παραγωγών, ψηφιακοί και άλλοι νέου τύπου συνεταιρισμοί)

Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών (γεωργία ακριβείας)

Δημιουργία ζωνών αγροτικών, κτηνοτροφικών και λοιπών δραστηριοτήτων με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητες των εκμεταλλεύσεων

Ένταξη των αγροτών σε όλα τα μέτρα στήριξης της πολιτείας λόγω απώλειας εισοδήματος από την αδιάθετη παραγωγή.

Για τον τουριστικό τομέα, η ΠΕΔ εκτιμά ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες υπό την προϋπόθεση μετάβασης σε ένα μοντέλο βιώσιμου τουρισμού, που θα ενσωματώνει τα χαρακτηριστικά του πράσινου τουρισμού, θα αξιοποιεί την ποικιλότητα της Κρήτης και το μοναδικό περιβάλλον.

Αναφορές γίνονται στην επιστολή και στη στήριξη των νέων που «αποτελούν μια εργασιακή, επιχειρηματική και επιστημονική κοινότητα που μπορεί να αξιοποιήσει αποδοτικότερα τις νέες τεχνολογίες, το ηλεκτρονικό εμπόριο και άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες και να ενισχύσει ήδη αξιόλογες προσπάθειες νέων επιχειρηματιών για εξειδίκευση και καινοτομία».

Η ΠΕΔ επιπρόσθετα αναφέρει ότι τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κρήτης,  δημιουργούν υψηλή προστιθέμενη αξία σε οικονομικούς τομείς και ενισχύουν την επιχειρηματική λειτουργία με καινοτόμες εφαρμογές και λύσεις ψηφιακής προσαρμογής.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ρόλο της Πολιτικής Προστασίας, για τον οποίο η ΠΕΔ υποστηρίζει ότι προϋποθέτει τον άμεσο σχεδιασμό δράσεων σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να μειώσουμε, τις κάθε είδους πιθανές επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.

Ο πρωτοβάθμιος έλεγχος όλων των σχολικών συγκροτημάτων της Κρήτης θα δημιουργήσει μια σύγχρονη βάση δεδομένων και μια ολοκληρωμένη εικόνα για το σχολικό απόθεμα σύμφωνα με την ΠΕΔ, ενώ η «εκπόνηση καινοτόμου επιχειρησιακού σχεδίου για τη διαχείριση καταστροφών και κρίσεων με βάση τα ιδιαίτερα γεωδυναμικά,  φυσικο-γεωγραφικά, γεω-περιβαλλοντικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά της Κρήτης» κρίνεται επιβεβλημένη.

«Θεωρούμε εξαιρετικά κρίσιμο να ενισχυθούν οι υφιστάμενες αναπτυξιακές δομές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, να γίνουν περισσότερο ευέλικτες και αποτελεσματικές, για να διασφαλιστεί ο σχεδιασμός των νέων παρεμβάσεων και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες εφαρμογής και υλοποίησης των δράσεων» αναφέρεται στην επιστολή προς τον πρωθυπουργό καταληκτικά και τονίζεται:

«Κύριε πρόεδρε,

Πιστεύουμε ότι στον στρατηγικό σχεδιασμό για την διέξοδο από την κρίση και την επιστροφή στην κανονικότητα και την ανάπτυξη, οι θέσεις και οι προτάσεις της ΠΕΔ Κρήτης μπορούν να συμβάλλουν σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα.

Είμαστε στην διάθεση σας για παροχή αναλυτικών στοιχείων και πρόσθετων διευκρινίσεων».

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει