ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ: Χωρίς σκάλα στη διάρκεια των εργασιών

408

Κανένα περιθώριο δεν αφήνει το υπουργείο Πολιτισμού για τη χρήση της σκάλας που συνδέει τη διοικητική λειτουργία του ΟΑΑΗ με τον αγωνιστικό χώρο των γηπέδων τένις, στη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης του ευθύγραμμου ενετικού τείχους της Σαμπιονάρα ξεκαθαρίζοντας ότι εγείρονται σοβαρότατοι λόγοι δημόσιας ασφάλειας.

Όμως δεν προκύπτει από πουθενά ότι εγείρει ζητήματα για τη χρήση της σκάλας μετά την ολοκλήρωση των δρομολογούμενων εργασιών αποκατάστασης του μνημείου.

Αυτό απορρέει από την απάντηση της υπουργού Πολιτισμού κ. Λίνας Μενδώνη, σε σχετική ερώτηση την οποία κατέθεσαν οι βουλευτές Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νίκος Ηγουμενίδης, Σωκράτης Βαρδάκης και Χ. Μαμουλάκης. Όπως τονίζεται στην απάντηση της υπουργού «η πρόσβαση κατά τη διάρκεια του έργου εγκυμονεί κινδύνους για όσους διέρχονται από τα συγκεκριμένα τμήματα του ισόπεδου και του προμαχώνα και συναρτάται άμεσα με τα μέτρα ασφάλειας και υγείας του έργου.

Ειδικότερα όπως τονίζει η υπουργός, «η αποκατάσταση του ενετικού τείχους του Ηρακλείου, η οποία λόγω της επιδείνωσης της παθολογίας του λαμβάνει πλέον τον χαρακτήρα του εξαιρετικά επείγοντος για τη σωτηρία του μνημείου, εντάχθηκε στο Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014-2020», με δύο έργα που θα εκτελέσει η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων:

α) «Στερέωση-αποκατάσταση ενετικών τειχών Ηρακλείου ευθύγραμμου τμήματος Μπέμπο – Αγ. Φραγκίσκου» (υπ’ αρ. 6285/30-12-2019 Απόφαση της ΕΥΔ Περιφέρειας Κρήτης), προϋπολογισμού 2.516.719 ευρώ, και με ημερομηνία λήξης την 31.10.2023.

β) «Στερέωση-αποκατάσταση ενετικών τειχών Ηρακλείου του Ανατολικού

ευθύγραμμου τμήματος και orecchione Sabbionara και πύλης Sabbionara» (υπ’ αρ. πρ. 1310/19-3-2020 Απόφαση της ΕΥΔ Περιφέρειας Κρήτης), προϋπολογισμού 1.198.822,36 ευρώ, και με ημερομηνία λήξης την 31.10.2023.

Η αναφερόμενη στην Ερώτηση Απόφαση αφορά στην “Έγκριση πρότασης του Δ. Ηρακλείου για την προσωρινή μετατόπιση γηπέδων αντισφαίρισης του Ομίλου Αντισφαιρίσεως και Αθλοπαιδιών «Ηράκλειο» (ΟΑΑΗ) από το χώρο της τάφρου Sabbionara – Bembo – Αγ. Φραγκίσκου των ενετικών τειχών Ηρακλείου”, (αρ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/289701/203902/ 3405/1329/19.6. 2020 Απόφαση), κατόπιν της υπ’ αρ. 24/23-6-2020 γνωμοδότησης του ΚΑΣ, με στόχο την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου «Στερέωση-αποκατάσταση ενετικών τειχών Ηρακλείου του Ανατολικού ευθύγραμμου τμήματος και orecchione Sabbionara και πύλης Sabbionara».

Για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου καθίσταται επιβεβλημένη η άμεση

απομάκρυνση των 4 γηπέδων που βρίσκονται σε επαφή με το τείχος, προκειμένου να τοποθετηθούν ικριώματα και να διαμορφωθούν οι αναγκαίες αποστάσεις ασφαλείας για την εργασία των εξειδικευμένων μηχανημάτων κατασκευής των φρεατοπασάλλων. Επισημαίνεται ότι η ΕΥΔ Περιφέρειας Κρήτης έχει θέσει ως προϋπόθεση για την έγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου την απομάκρυνση των γηπέδων, ζητώντας από τις υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ χρονοδιάγραμμα απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων.

Τέλος, η πρόσβαση κατά τη διάρκεια του έργου εγκυμονεί κινδύνους για όσους διέρχονται από τα συγκεκριμένα τμήματα του ισόπεδου και του προμαχώνα και συναρτάται άμεσα με τα μέτρα ασφάλειας και υγείας του έργου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου ενημέρωσε σχετικά τον ΟΑΑΗ και ζήτησε να προβεί στην απομάκρυνση των γηπέδων και των συναφών εγκαταστάσεων. Ο Δήμος Ηρακλείου ανέλαβε την εκπόνηση της σχετικής μελέτης για την απομάκρυνση των γηπέδων, την οποία κατέθεσε στο ΥΠΠΟΑ στις 27-05-2020 (αρ. 38270/27-05-2020 έγγραφο του Δήμου Ηρακλείου).

Είναι σαφές ότι η απομάκρυνση των γηπέδων επιβάλλεται να γίνει, προκειμένου να εκτελεστούν τα αναστηλωτικά έργα, τα οποία, αν δεν υλοποιηθούν στο

συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, θέτουν σε καθεστώς επικινδυνότητας τα ίδια τα τείχη. Υποθέτω δεν υπάρχει Έλληνας πολίτης, και δη Ηρακλειώτης, που επιθυμεί να θέσει σε επισφάλεια τα τείχη της πόλης.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, δεν υπάρχει έως σήμερα σχετικό αίτημα για την αναπομπή του θέματος στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Εάν ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει σχετικό αίτημα, θα ακολουθηθεί η διαδικασία την οποία προβλέπει ο Ν. 3028/2002».

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει