ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Διανομή προϊόντων από τον Δήμο Ηρακλείου

177

Διανομή προϊόντων παντοπωλείου και κρεοπωλείου θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Ηρακλείου. Η διανομή εντάσσεται στο πλαίσιο συμμετοχής του Δήμου στην Κοινωνική Σύμπραξη Περιφέρειας για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής, ενώ θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

– Για το σημείο διανομής Α1 – Εργατικές Κατοικίες Αγ. Αικατερίνης (Σ. Σολωμού 14): από Δευτέρα 21 ως και Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου από 08.30 – 14.00 και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, 08.30 – 13.00.

– Για το σημείο διανομής Α2 – Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου  (θύρα 3), από Δευτέρα 21 ως και Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου από 08.30 – 14.00  και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, 08.30 – 13.00.

– Για το σημείο διανομής Α3 – Τάλως (Μάχης Κρήτης & Ελύρου, περιοχή Τάλως), από Δευτέρα 21 ως και Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου από 08.30 – 13.30 και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, 08.30 – 13.00.

– Για το σημείο διανομής Α4 – ΑΣΙΤΕΣ:  Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, 09.30– 14.00.

– Για το σημείο διανομής Α5 – ΔΑΦΝΕΣ: Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, 09.30– 14.00.

– Για το σημείο διανομής  A6 – ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ: Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, 10.00– 14.30.

Οι δικαιούχοι θα ειδοποιούνται σταδιακά και θα ενημερώνονται ατομικά με τηλεφωνική κλήση ή γραπτό μήνυμα από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου για το σημείο διανομής, την ημερομηνία και την ώρα παραλαβής των προϊόντων. Η ειδοποίηση είναι προσωπική και ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα, ώρα και σημείο διανομής.

Οι δικαιούχοι είναι απαραίτητο να προσέρχονται λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Επίσης, στο πλαίσιο αυτό και για την αποφυγή συνωστισμού θα πρέπει να προσέρχεται στο σημείο διανομής μόνο ένα άτομο ανά αίτηση (ο ίδιος ο δικαιούχος). Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση είναι σκόπιμο να τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις.

Για την παραλαβή των προϊόντων οι δικαιούχοι απαιτείται να έχουν μαζί τους:

– Το βιβλιάριο κοινωνικής ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο απ’ όπου προκύπτει ο Α.Μ.Κ.Α. των ίδιων και των μελών της οικογένειάς τους.

– Την απόφαση έγκρισης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

– Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.’

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει