ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΙΡΑ: Προχωρούν οι διαδικασίες για το φράγμα

351
Από τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Η συνέχεια των απαιτούμενων διαδικασιών για το φράγμα Αμιρών, καθώς και η πορεία εξέλιξης των έργων σχολικής στέγης, απασχόλησαν μεταξύ άλλων το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, το οποίο πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη υπό την προεδρία του Παύλου Μπαριτάκη χθες.

Στο συμβούλιο τέθηκαν οι βάσεις επίσης και ελήφθησαν αποφάσεις για σημαντικά θέματα υποδομών και ανάπτυξης της Κρήτης. Στο πλαίσιο των ερωτήσεων σε ό,τι αφορά τη σχολική στέγη ο περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης τόνισε ότι η Περιφέρεια Κρήτης έχει χρηματοδοτήσει τα αιτήματα των Δήμων που αφορούν στις ανάγκες  στης σχολικής στέγης, ενώ ήδη η Περιφέρεια έχει ζητήσει από τους Δήμους να υποβάλουν τις ανάγκες που υπάρχουν για ανέγερση νέων σχολικών μονάδων και ώριμων μελετών προς χρηματοδότηση στη νέα προγραμματική περίοδο.

Συγκεκριμένα το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά τη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε μεταξύ άλλων:

  1. «Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου: «Φράγμα Αµιρών Αγίου Βασιλείου Ν. Ηρακλείου».
  2. Προσωρινά μέτρα και εκτροπή της κυκλοφορίας για την υλοποίηση του έργου Προστασία επαρχιακού οδικού δικτύου από βραχοπτώσεις στο φαράγγι Κουρταλιώτη από Κοξαρέ έως Ασώµατο.
  3. Έγκριση λήψης προσωρινών  μέτρων και εκτροπή της κυκλοφορίας στο τμήμα  Αρμένοι – Παλέ µε σκοπό την εκτέλεση εργασιών.
  4. Έγκριση σύναψης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και του Δήμου Ρεθύµνης, για τη διάθεση υπαλλήλου με την ειδικότητα  ΠΕ ∆ασολόγων, στον Δήµο Ρεθύμνης.

Στο πλαίσιο του συμβουλίου επίσης ορίστηκαν ως  εκπρόσωποι του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Συντονιστική Επιτροπή Τοπικής Επιτροπής Διαχείρισης Αστερουσίων για την παρακολούθηση του προγράμματος άνθρωπος και βιόσφαιρα της UNESCO, ως τακτικό μέλος ο πρόεδρος Παύλος Μπαριτάκης, και αναπληρωματικό μέλος ο περιφερειακός Σύμβουλος Νίκος Χρονάκης.

Στη διάρκεια του συμβουλίου υπήρξε τροποποίηση του σχεδίου δράσης για τον προϋπολογισμό του 2020 με την ένταξη νέων έργων και παρεμβάσεων  της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων, ενώ εκδόθηκε και ομόφωνο ψήφισμα συμπαράστασης για τα αιτήματα των εργαζομένων στον ΟΤΕ.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει