Θέλουν συζήτηση για τα απόβλητα

134

Τα κρίσιμα ζητήματα που ανοίγει ο  «Νέος Εθνικός  Σχεδιασμός  Διαχείρισης Αποβλήτων και υποβάθμιση Δήμων» που προβλέπει τη δημιουργία καύσης στην Κρήτη ανοίγουν οι Ενεργοί Πολίτες που ζητούν να συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζουν, «επανέρχεται με βάση το νέο σχεδιασμό το θέμα της «ενεργειακής αξιοποίησης – καύσης απορριμμάτων »  χωρίς  κάποια σοβαρή επεξεργασία και μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στο νέο ΕΣΔΑ επιβάλλεται ένα εργοστάσιο καύσης στην Κρήτη ενώ στον υφιστάμενο  Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων Κρήτης (ΠΕΣΔΑΚ)  δεν περιλαμβάνεται ανάλογη πρόταση.

Αξιομνημόνευτο είναι ότι στην περιφέρεια μας υπήρχε συνολική απόρριψη αυτής της τεχνολογίας, όταν είχε  ξανατεθεί το θέμα παλαιότερα. Εξετάζοντας την υλοποίηση των στόχων του προηγούμενου ΕΣΔΑ, των ΠΕΣΔΑ και των τοπικών σχεδίων διαχείρισης ερχόμαστε αντιμέτωποι με μία πολύ σοβαρή διαπίστωση.

Η υλοποίηση τους, βρίσκεται πολύ μακριά από τους στόχους που είχαν τεθεί, με αποτέλεσμα να είμαστε σε ποσοστό χαμηλότερο του 50% από κάθε επιμέρους στόχο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων – Υπολειμμάτων ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ καταλήγουν περίπου το 80% των παραγόμενων απορριμμάτων. Τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα δεν συλλέγονται χωριστά και κατά κύριο λόγο οδηγούνται ανεπεξέργαστα προς ταφή.

Προσφέρεται η λύση της καύσης σαν αντίδοτο στα πρόστιμα και στις επίπονες λύσεις της  συνολικής ανακύκλωσης (συσκευασίας, βιοαποβλήτων, βιοαποδομήσιμων, κα). Με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζονται οι προαναφερθείσες πρακτικές που είναι φιλικές στο περιβάλλον και καλλιεργούν συνείδηση στους πολίτες, ενώ στοχεύει στην παραγωγή δευτερογενούς καύσιμου υλικού, που μπορεί και να μεταφερθεί για χρήση ή να αξιοποιηθεί στα εργοστάσια ενεργειακής αξιοποίησης.

Η παράταξη τονίζει ότι θα πρέπει να απορριφθεί η λύση της ενεργειακής αξιοποίησης των απορριμμάτων με διάφορες μορφές  καύσης  (καύση, πυρόλυση, αεριοποίηση) και να ενισχυθεί η ανακύκλωση, η αξιοποίηση των βιοαποβλήτων και των βιοαποδομήσιμων απορριμμάτων.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει