Οι επτά τομείς αιχμής που θα κατευθυνθούν τα 32 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης

127

Καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με τον καλύτερο τρόπο παρουσίασης των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που θα υποβάλουν για να χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης (NextGenerationEU) παρείχε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Ελλάδα δικαιούται 32 δισ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Ωστόσο, η εκταμίευση τόσο των επιχορηγήσεων ύψους 19,5 δισ. ευρώ όσο και των δανείων ύψους 12,5 δισ. ευρώ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης από την Ελλάδα θα γίνεται στη βάση υλοποίησης ενός εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που καταρτίζει ήδη η κυβέρνηση και στο οποίο θα εμπεριέχεται η μεταρρυθμιστική και η επενδυτική ατζέντα της για τα έτη 2021-2023.

Η Κομισιόν έδωσε χθες κατευθύνσεις προκειμένου να διευκολύνει την κατάρτιση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης.

Με βάση τη συνάφειά τους σε όλα τα κράτη μέλη, τις πολύ μεγάλες επενδύσεις που απαιτούνται και τις δυνατότητές τους να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, καθώς και να αξιοποιήσουν τα οφέλη από την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει ένθερμα τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στα σχέδιά τους επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις στους ακόλουθους επτά εμβληματικούς τομείς:

-Ενεργοποίηση: — Προετοιμασία διαχρονικά βιώσιμων καθαρών τεχνολογιών και επιτάχυνση της ανάπτυξης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

-Ανακαίνιση: — Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων.

-Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός: — Προώθηση ανθεκτικών καθαρών τεχνολογιών για την επιτάχυνση της χρήσης βιώσιμων, προσβάσιμων και έξυπνων μεταφορών, σταθμών φόρτισης και ανεφοδιασμού και επέκτασης των δημόσιων μεταφορών.

-Σύνδεση: — Ανάπτυξη ταχέων ευρυζωνικών υπηρεσιών σε όλες τις περιφέρειες και τα νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων οπτικών ινών και 5G.

-Εκσυγχρονισμός: — Ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών συστημάτων και των συστημάτων υγείας.

-Κλιμάκωση: — Αύξηση των ευρωπαϊκών βιομηχανικών ικανοτήτων υπολογιστικού νέφους δεδομένων και ανάπτυξη των πλέον ισχυρών, πρωτοπόρων και βιώσιμων επεξεργαστών.

-Απόκτηση νέων δεξιοτήτων και αναβάθμιση δεξιοτήτων: Προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων για την υποστήριξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για όλες τις ηλικίες.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει