Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για κενά στο Πειραματικό

247

Στον «αέρα» είναι η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη κενών ή κενούμενων θέσεων στη Β΄ και Γ΄ Τάξη του Πρότυπου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

Η πρόσκληση γίνεται βάσει της Υ.Α. 73226/Δ6/12.06.2020/ΥΠΑΙΘ (φεκ τ. Β’ 2261/12.06.2020), και των επικαιροποιημένων οδηγιών της Επιστημονικής Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.), το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.) του Πρότυπου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου προβαίνει στη διαδικασία κάλυψης οκτώ  κενών θέσεων στη Β΄ Τάξη και τριών  κενών θέσεων στη Γ΄ Τάξη του σχολείου -καθώς και κενούμενων έως τις 19/01/2021 θέσεων- για το σχολικό έτος 2020-2021.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς ή κηδεμόνες καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση έως την Παρασκευή 04 Σεπτεμβρίου ώρα 12:00 το μεσημέρι, αυτοπροσώπως στο γραφείο της Διεύθυνσης του σχολείου (Γιάννη Κορνάρου 17, Εσταυρωμένος) 08:30-13:00, καθημερινά, ή με αποστολή μηνύματος e-mail προς το [email protected], από τη διεύθυνση του/της γονέα ή κηδεμόνα, με συνημμένη σάρωση ή φωτογραφία της συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης αίτησης.

Αν ο αριθμός των αιτούμενων μαθητών/τριών είναι ίσος ή μικρότερος από οκτώ (8) για τη Β΄ Τάξη, ή τριών (3) για τη Γ΄ Τάξη, τότε εισάγονται στην αντίστοιχη τάξη όλοι ανεξαιρέτως οι υποψήφιοι για αυτήν. Σε διαφορετική περίπτωση, υπό την ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. και των οργάνων διοίκησης του σχολείου, θα διεξαχθεί δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων στο χώρο του σχολείου τη Δευτέρα 07 Σεπτεμβρίου, ώρα 09:00 το πρωί (οι υποψήφιοι καλούνται να είναι παρόντες στις 08:45 π.μ.). Από τη δοκιμασία θα προκύψουν ο Πίνακας Εισακτέων και ο Πίνακας Επιλαχόντων με ισχύ και για τυχόν κενές θέσεις που θα προκύψουν μέχρι και τις 19 Ιανουαρίου 2021.

Η δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων έχει ενιαία τρίωρη διάρκεια. Περιλαμβάνει πενήντα (50) θέματα πολλαπλής επιλογής: τα πρώτα εικοσιπέντε (25) στη Νεοελληνική Γλώσσα και τα επόμενα εικοσιπέντε (25) στα Μαθηματικά, πάνω στην ύλη των προηγούμενων τάξεων του Γυμνασίου και του Λυκείου. Εναλλακτικά, η μορφή των θεμάτων μπορεί να περιλαμβάνει και ανοιχτού τύπου ερωτήσεις ή ασκήσεις. Οι αξιολογικές μονάδες είναι 100 συνολικά, 50 για κάθε γνωστικό πεδίο. Δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία.

Όλοι όσοι συμμετάσχουν στη διενέργεια της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, εκπαιδευτικοί, μαθητές, λοιπό προσωπικό, θα φορούν υποχρεωτικά μάσκα, θα τηρούν τις προβλεπόμενες αποστάσεις και όλα τα μέτρα που έχει υποδείξει το Υ.ΠΑΙ.Θ.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει