Παλινδρομική ή Καρκινική γραφή

147

Η όλη ιστορική, θα λέγαμε, πρακτική κατάσταση, που δημιούργησε ο Πρόεδρος της Τουρκίας, σχετικά με την Αγιά Σοφιά, δείχνει έλλειψη σεβασμού, την οποία ο ίδιος δεν θα ήθελε σε θρησκευτικό τους τέμενος, αν βρισκόταν σε Ελληνική επικράτεια. Επίσης φανερώνει απρέπεια και προσβολή στα ιερά της Ορθοδοξίας.

Δεν ξέρω, αν εισερχόμενος ο Πρόεδρος και η συνοδεία αυτού στον Ιερότατο Ναό της Αγιάς Σοφίας, εμνήσθησαν της γραφής, που υπήρχε γραμμένη ημικυκλικά της Κρήνης, η οποία παρότρυνε εκείνον που θα εισήρχετο εντός του Ιερού Ναού να μετανοήσει για τις αμαρτωλές πράξεις του.

Η Κρήνη αυτή ήταν τοποθετημένη στον περίβολο της Εκκλησιάς.

Έτσι μου ήρθε στη μνήμη η βυζαντινή ιστορία, εις την οποία αναγράφεται ο ευλαβής τρόπος και το πλύσιμο των χειρών πριν την είσοδο στον Ναό Του Θεού, ός τα πάντα εν Σοφία εποίησεν και ακολουθώντας πάντα την ως άνω υπάρχουσα Γραφή.

Το περιεχόμενο δε της γραφής δεν απευθύνετο σε άτομα συγκεκριμένου θρησκευτικού δόγματος, αλλά προέτρεπε γενικά τον καθένα προσκυνητή, να σεβαστεί τον ιερό χώρο και να εισέλθει με τον προσήκοντα πολυπολιτισμικό σεβασμό σε χώρο που είναι αφιερωμένος στις αναλλοίωτες αιώνιες Ιερές Αξίες.

Η κάθε Γραφή, που πολλές φορές αγνοούμε, μένει ανεξίτηλη στο χρόνο, για να διαβάζεται προς γνώση και ίσως παραδειγματισμό.

Ας αναφέρουμε λίγα λόγια για τη συγκεκριμένη γραφή.

Η γραφή αυτή λέγεται Παλινδρομική γιατί μπορεί να διαβαστεί και από τις δυο κατευθύνσεις γραψίματος, δηλαδή και από αριστερά και προς τα δεξιά, αλλά και από δεξιά προς αριστερά.

Λέγεται επίσης η γραφή αυτή και καρκινική, γιατί ακολουθεί την πορεία βαδίσματος του καρκίνου, δηλαδή του γνωστού μας «κάβουρα», ο οποίος περπατά και ανάποδα, μπρός –πίσω. .δεξιά αριστερά.

Η γραφή αυτή ήταν αρκετά γνωστή στην αρχαιότητα και στους Βυζαντινούς χρόνους.

Μια από τις παλινδρομικές γραφές ήταν και αυτή που αναφέραμε παραπάνω και η οποία υπήρχε στην Κρήνη (βρύση) στην αυλή της Αγιάς Σοφίας, όπως παρατηρείτε στην φωτογραφία.

«ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΨΙΝ». Επεξήγηση: «Πλύνε τις αμαρτίες σου όχι μόνον το πρόσωπό σου».

Τέτοιου είδους γραφές υπάρχουν αρκετές, όπως μια πολύ επίκαιρη λόγω της μη συμμόρφωσης στα μέτρα του ιού:

«Νόμον, ο κοινός, έχε σον οικονόμον» Δηλαδή: Να έχεις το νόμο του κράτους, νόμο και στο σπιτικό σου»!

Επίσης υπάρχει και η γραφή με αδιαμφισβήτητη και αποδεδειγμένη αλήθεια :

«Σοφά ται και μη, γη μια και τάφος». Δηλαδή: «Είτε μιλάς σοφά είτε όχι, πάνω σε μια γη πατούμε και μέσα στην ίδια γη θαβόμαστε».

Ας προσπαθήσουμε να μάθουμε όλοι μας να εφαρμόζουμε έστω μια παλινδρομική γραφή.

Και ας επαναλάβουμε, αφου η επανάληψη μήτηρ μαθήσεως εστίν, την γραφή, που μας προτρέπει να εφαρμόζουμε το νόμο του κράτους (περί πανδημίας!!!) και εις το σπίτι μας. Νόμον, ο κοινός, έχε σον οικονόμον» Δηλαδή: Να έχεις το νόμο του κράτους, νόμο και στο σπιτικό σου. Γένοιτο!

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει