Η φωτογραφία της ημέρας

711

Μεσοπόλεμος και όμως στο Ηράκλειο υπήρχε τρένο!
Φυσικά το τρένο και οι γραμμές κατασκευάστηκαν για να φέρνουν υλικό από την περιοχή του Γαζίου-Εσταυρωμένου για τις ανάγκες δημιουργίας του νέου λιμενοβραχίονα με γραμμές 6 χιλιομέτρων!
(φωτογραφία Μάρκος Ναλετάκης)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει