ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ: Δημόσια κλήρωση για την κατάταξη υποψηφίων

190

Η δημόσια κλήρωση υποψηφίων νοσηλευτών/-τριών που είχαν δηλώσει συμμετοχή και δεν εργάζονται στον δημόσιο τομέα για λήψη ειδικότητας επείγουσας και εντατικής νοσηλευτικής στα νοσοκομεία ευθύνης της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης πραγματοποιήθηκε παρουσία της διοικήτριας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, Λένας Μπορμπουδάκη, και του υποδιοικητή, Δημήτρη Αγαπίου. Η οριζόμενη για τον σκοπό αυτό επιτροπή της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, αποτελούμενη από την κ. Πρινάρη Αγγελική, τομεάρχη 1ου νοσηλευτικού τομέα του ΠΑ.Γ.Ν.Η., τον κ. Παπαδάκη Ευάγγελο, τομεάρχη νοσηλευτικού τομέα του Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο», και την κ. Παπαδάκη Μαρία, διοικητική υπάλληλο της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, παρουσία υποψηφίων νοσηλευτών/-τριών προχώρησε στη δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη και  κατάταξη των υποψηφίων στους καταλόγους, ανά νοσοκομειακή μονάδα ευθύνης της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης.

Πού θα εκπαιδευτούν

Οι 49 υποψήφιοι του κλάδου ΤΕ και οι 5 του κλάδου ΠΕ θα εκπαιδευτούν στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), στις Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) και στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων της Κρήτης. Η θεωρητική και κλινική τους εκπαίδευση συνολικής χρονικής διάρκειας 18 μηνών θα πραγματοποιηθεί από το συντονιστή εκπαίδευσης και τους αναπληρωτές συντονιστές, που έχουν εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον και οι οποίοι θα οριστούν  από τη διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, ακολούθως των εισηγήσεων του Επιστημονικού Συμβουλίου.

Σε δήλωσή της η διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ Κρήτης Λένα Μπορμπουδάκη αναφέρει: «Είναι μια σημαντική ημέρα για την Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, δεδομένου ότι η ενεργοποίηση της νοσηλευτικής ειδικότητας ικανοποιεί ένα χρόνιο και πάγιο αίτημα του νοσηλευτικού κλάδου. Με διαφάνεια πραγματοποιήσαμε την κλήρωση και οι νοσηλευτές μας αναλαμβάνουν το επόμενο διάστημα ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τα νοσοκομεία της Κρήτης».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει