Και της Παναγίας με το καλό!

168

Οφείλω τούτο να το πω… σε συναδέλφους… φίλους…

της Παναγίας! δεν ευνοεί, εμάς τους υπαλλήλους.

Βλέπετε πέφτει Σάββατο. Θα ‘ταν για μας ωραία,

να ήτανε εργάσιμη…

και άδεια να παίρναμε, τότε απ’ τη σημαία!

Ο μεσαρίτης
Μπορεί επίσης να σας αρέσει